เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

วิธีการผลิตฮอร์โมนไส้เดือน


วิธีการผลิตฮอร์โมนไส้เดือน
ใช้วัสดุส่วนผสม เศษพืชแห้งหรือสดสับเล็ก 10 กก. มูลไก่แห้ง 2 กก.รำละเอียด 1 กก.คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี เตรียมถังเจาะรูติดก๊อกที่ก้นถัง ใส่วัสดุส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปในถังให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 6-10 นิ้ว แล้วพรมวัสดุส่วนผสมด้วย น้ำซาวข้าว 1 ล. น้ำมะพร้าว 250 ซีซี. กากน้ำตาล 50 ซีซี.ให้ได้ความชื้น 80-100 % อัดวัสดุส่วนผสมให้แน่นพอประมาณปิดฝาสนิทไม่ให้แสงส่องถึง อากาศผ่านได้เล็กน้อย หมักทิ้งไว้ในร่ม 5-7 วัน เพื่อให้เวลาจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุส่วนผสมก่อน จากนั้นให้ใส่ไส้เดือนลงไป(ไส้เดือนมากตัวและหลายสายพันธุ์ดีกว่าน้อยตัวและสายพันธุ์เดียว)เก็บถังไว้ในร่ม ทิ้งไว้ 10-15 วัน ให้เปิดก๊อกก้นถัง น้ำที่ไหลออกมาจากก๊อก คือ "ฮอร์โมนไส้เดือน" พร้อมใช้
ฮอร์โมน 20 ซีซี./น้ำ 20 ล. ฉีดพ่นทางใบให้แก่พืชระยะกล้า หรือพืชกินใบ/กินยอด ช่วงเย็นอากาศไม่ร้อน จะช่วยบำรุงให้แตกยอดใหม่ดี ใบเก่าจะหนาเขียวเข้ม

ผลของการใช้ฮอร์โมนไส้เดือน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...