เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

การเลี้ยงปูนาขาย คิดแปลกแหวกแนว แล้วจะรวยไม่รู้ตัว


การเลี้ยงปูนาขาย คิดแปลกแหวกแนว แล้วจะรวยไม่รู้ตัว

ปูนาเป็น ปูน้ำจืดชนิดที่มีกระดองเป็นเปลือกแข็งหุ้มลำตัว กระดองมีลักษณะเป็นรูปไข่ ด้านหน้าโค้งมน กลมมีตา 2 ตา สามารถยกขึ้นลงไปมาในหลุมเบ้าตาได้ มีปาก อยู่ระหว่างตาทั้ง 2 ข้าง เหนือเบ้าตา มีปุ่มเล็ก ๆ ข้างละปุ่ม กระดองตอนหน้าระหว่างขอบตาแคบ และขอบบนมีหนามงอกออกมา กระดองปูนามีสีน้ำตาลดำ หรือน้ำตาลม่วง มีขาเป็นคู่ รวม 5 คู่ คู่แรกเรียกว่าก้ามหนีบ ใช้ในการจับสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหาร

ลักษณะของปูนา

ก้ามหนีบของตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมีย ก้ามหนีบซ้ายและขวาจะใหญ่ไม่เท่ากัน เพราะมักจะใหญ่สลับข้างกัน สำหรับปูเพศผู้ และเพศเมีย ลำตัวปู ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (Head) ส่วนนอก (Thorax) และส่วนท้อง (Abdomen) ส่วนท้องลักษณะคล้ายแผ่นกระเบื้องเรียงต่อกันอยู่ 7 แผ่น เรียกว่าจับปิ้ง, จะปิ้ง ตับปิ้ง จับปิ้งของปูเพศผู้มีขนาดเล็ก แต่จับปิ้งของปูเพศเมียมีขนาดกลม กว้างใหญ่ เพื่อใช้ในการเก็บไข่ และลูกไว้ ปลายจับปิ้งจะเป็นช่องเพื่อใช้ในการขับถ่าย


ปูนาดำ และปูลำห้วย จะมีการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม การผสมพันธุ์ของปูน้ำจืด ที่พบการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ เพศเมียจะหงายส่วนท้องขึ้น และเปิดจับปิ้งออก ส่วนเพศผู้จะขึ้นทับข้างบน พร้อมกับเปิดจับปิ้งออก และสอดขาเดินเข้าไปในส่วนท้อง ของเพศเมียเพื่อปล่อยน้ำเชื้อไปเก็บไว้บริเวณถุงเก็บน้ำเชื้อ ที่อยู่ระหว่างจับปิ้ง กับอวัยวะช่วยผสมพันธุ์ ความดกของไข่ประมาณ 700 ฟองต่อตัว

แหล่งที่อยู่
ที่อยู่ของปูนา
ปูชอบขุดรูในทุ่งนา คันนา คันคูหรือคันคลองโดยจะอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำและแหล่งอาหารซึ่งใช้เป็น ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตำแหน่งและลักษณะของรูปูนานั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่บริเวณที่ปูขุดรูนั้นจะอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึง โดยตำแหน่งของรูปูจะเอียงเล็กน้อยและปากรูจะอยู่เหนือน้ำหรือต่ำกว่าน้ำเล็ก น้อยเพื่อความสะดวกในการเข้าออก รูปูจะเอียงทำมุมประมาณ 30-60 องศากับแนวระดับ ส่วนใหญ่แล้วรูปูจะตรงไม่คดเคี้ยว ในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือบริเวณที่น้ำตื้นมากรูปูจะอยู่ไม่ลึกนักและจะ ขนานไปกับพื้นดิน

ฤดูและวิธีการผสมพันธุ์
การผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม โดยปูตัวเมียจะหงายส่วนท้องขึ้นและเปิดจับปิ้งออกและตัวผู้จะสอดขาเข้าไปใน ส่วนท้องของเพศเมียเพื่อปล่อยน้ำเชื้อไปเก็บไว้บริเวณถุงเก็บน้ำเชื้อที่ อยู่ระหว่างจับปิ้งกับอวัยวะช่วยผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงและปูตัวเมียสามารถเก็บน้ำเชื้อตัวผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ปูมีไข่ในท้องประมาณ 700 ฟอง การจับคู่ของปูจะดำเนินต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2-3 วัน และปูตัวผู้จะคงเกาะบนหลังของปูตัวเมียเพื่อให้ความคุ้มครองจนกว่าปูตัวเมีย จะแข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปรกติ เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็น ช่วงฤดูจำศีลของปู ปูจะลงรูเพื่อจำศีลและในช่วงนี้ปูจะไม่กินอาหารและไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่จำ เป็นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ปูจะขึ้นจากรูออกมาหากินอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์ และจะเริ่มกลับมาผสมพันธุ์อีกครั้งในช่วงต้นฤดูฝน


การเลี้ยงปูนา
การเลี้ยงปูนา
การเตรียมบ่อเลี้ยง

การเลี้ยงปูนานั้นสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ แต่พบว่าการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นั้นจะมีข้อดีกว่าตรงที่สะดวกในการดูแลและ เก็บผลผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ปูขุดรูหนี บ่อซีเมนต์ที่ใช้เลี้ยงปูนั้น มี 2 ประเภท คือ บ่อกลมและบ่อสี่เหลี่ยมหากผู้ที่สนใจต้องการทดลองเลี้ยงดูก่อนว่าสามารถ เลี้ยงปูได้หรือไม่ ก็ควรจะเลี้ยงในบ่อกลมก่อน บ่อกลมที่ว่าก็คือการนำท่อซีเมนต์ (ท่อที่ใช้ทำถังส้วม) มาเทปูนทางด้านล่างใส่ท่อพีวีซีทางด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งเพื่อสะดวกต่อการ ถ่ายน้ำ ใส่ดินลงไปและปลูกพืชน้ำ นำปูตัวผู้และปูตัวเมียมาปล่อยลงในบ่อ เลี้ยง บ่อละประมาณ 10-15 ตัว อย่าใส่ปูในบ่อมากนักเพราะปูจะกัดกันเอง ปูตัวไหนที่ขาหลุด ก้ามหลุดให้เก็บออกเพราะว่าจะโดดปูตัวอื่นมารุมทำร้าย ส่วนบ่อสี่เหลี่ยมนั้น อาจใช้บ่อเก่าที่เคยเลี้ยงปลาหรือทำบ่อใหม่โดยการนำอิฐบล็อกมาก่อ กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 1 เมตร หรืออาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่อย่าให้สูงมากเพราะจะไม่สะดวกในการดูและและเก็บผลผลิต ใส่ท่อระบายน้ำไปด้วยเพราะจะทำให้สะดวกในเรื่องของการดูแลทำความสะอาด ในบ่อนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปูโดยการนำเอาดินร่วนปนเหนียวหรือดินตาม ทุ่งนามาใส่ไว้ให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตรของขอบบ่อและทำให้เอียงลง ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เป็นน้ำทำโดยลอกเลียนแบบตามสภาพธรรมชาติของแหล่งที่ อยู่ เช่นมีกอข้าวและพืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการณ์การเลี้ยงปูในบ่อซีเมนต์ นั้นพบว่าปูสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าไม่ใส่น้ำลงในบ่อ
ปูนาจะขุดรูเป็นที่อยู่อาศัย และจะออกหากิน โดยจะกินเศษซากที่เน่าเปื่อย ต้นข้าว หรือลูกปลาขนาดเล็ก จากการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์พบว่าปูนาสามารถหัดให้กินอาหารเม็ดปลาดุกได้ หรือใช้เศษข้าวสวย ให้เป็นอาหารบริเวณที่อยู่อาศัยของปู ส่วนที่เป็นดินต้องหมั่นดูแลทำความสะอาด คือเศษอาหารที่ให้ปู ถ้าเหลือทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดเป็นเชื้อรา ต้องเก็บออก ช่วงที่เก็บผลผลิตควรเป็นช่วงฤดูหนาว เพราะช่วงนี้ปูจะขุดรูอยู่ตามท้องนา หาได้ยาก และบางพื้นที่ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช เยอะ ๆ ปูก็จะตาย หรือไม่ก็มีการสะสมสารพิษใน ตัวปู การนำปูนามาแปรรูปเป็นอาหารก็จะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษ ทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัย ส่วนการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์จะเป็นปูนา ที่ปลอดสารพิษ และสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหาร ได้ ไม่ว่าจะเป็นปูดอง หรือทำเป็นอาหารเพื่อจำหน่าย เป็นรายได้เสริมอีกทาง ไม่ว่าจะทำเป็น ยำปูนา ลาบปูนา ทอดปูกรอบ และอุกะปู เป็นต้น.

การจำหน่ายปูนา
ตลาดปูนา
ช่วงที่เหมาะสมในการจำหน่ายปูนานั้นควรเป็นช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่ปูใน ธรรมชาตินั้นหายาก ราคาประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท ในช่วงฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ปูจะมีราคาประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัมและมีแม่ค้ามาซื้อปูถึงที่โดยผู้เลี้ยงไม่ต้องนำปูไปจำหน่าย เอง อย่างไรก็ตามยังมีความต้องการปูนาในท้องตลาดอีกมาก เหมาะแก่การพัฒนาเป็นอาชีพได้

24 ความคิดเห็น:

โอ กล่าวว่า...

ผมอยากไปศึกษาวิธีเลี้ยงปูนาจะติดต่ออย่างไงครับ กรุณาส่งที่อยู่ให้หน่อยครับขอบคุณครับ

รัตนวดี กล่าวว่า...

อยากเรียนรู้วิธีเลี้ยงปูนาเหมือนกันคะ

Unknown กล่าวว่า...

ผมเลี้ยงขายอยู่ครับ สนใจ ติดต่อเลยครับ 0854203813

Unknown กล่าวว่า...

ผมเลี้ยงขายอยู่ครับ สนใจ ติดต่อเลยครับ 0854203813

pisitti sukthai กล่าวว่า...

อยู่ที่ไหนครับ

Unknown กล่าวว่า...

กี่เดือนได้ขายค่ะ

medm1 กล่าวว่า...

อยากศึกษาครับ

medm1 กล่าวว่า...

อยู่ที่ไหนครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากเลี้ยงเหมือนกันครับ ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยได้มัยครับ

Manus M กล่าวว่า...

อยากศึกษาเลี้ยง เฟส มานัส กาญจนดิษฐ์

Pipatpong Rodfun กล่าวว่า...

ที่ขายนี่ขายสงหรือยังไงครับ พอดีผมจะเลี้ยง แต่กลัวไม่มีตลาดส่ง เพราะผมอยู่ชลบุรี

Pipatpong Rodfun กล่าวว่า...

ที่ขายนี่ขายสงหรือยังไงครับ พอดีผมจะเลี้ยง แต่กลัวไม่มีตลาดส่ง เพราะผมอยู่ชลบุรี

Unknown กล่าวว่า...

มีแหล่งรับซื้อตลอดทั้งปีไหมครับ

ปานศิริ ปาดกุล กล่าวว่า...

สนใจสอบถามได้ครับ พร้อมแนะนำ วิธีการเเลี้ยงรวมถึงตลาดด้วยครับ
0623365408

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยู่ที่ไหนค่ะ อยากศึกษา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ใครมีปูจั่วจำหน่าย ทักมาได้เลยครับ 24 ชั่วโมง
line : ohmome9 ครับ

Unknown กล่าวว่า...

สนใจ อยากเลี้ยงค่ะ

Arthit กล่าวว่า...

https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_36515

เจ้านี้เขามีเทคนิคบังคับผสมพันธุ์ปีละ 3 ครั้งครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก เส้นทางเศรษฐีครับ...

กัญญ์ภัคญา สรรพทรัพย์ กล่าวว่า...

เลี้ยงยุที่ๆหนค่ะ อยากไปศึกษาดูค่ะ

ปิยะวรรณ ฝูงใหญ่ กล่าวว่า...

อยากศึกษาดูจร้าที่ไหนคะมีค่าเสียเวลามากมันค่ะขอเบอร์โทรหน่อยจร้าาา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจมากคับ ขอเบอร์ติดต่อหน่อยคับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขออนุญาตแนะนำหนังสือเกี่ยวกับสัตว์น้ำออกใหม่ ของเพจนี้เล่มล่าสุดจ้า เป็นเรื่องของการเลี้ยงน้องปูนา สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในขณะนี้ เนื่องจากมีผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยง ทำรายได้หลักแสนได้ จากการเลี้ยงสัตว์น้ำตัวเล็กๆ ชนิดนี้เช่นกัน ทาง Admin เลยได้ทำการรวบรวมความรู้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดนี้ มาเป็น E-book และ หนังสือเล่มให้ได้ศึกษากันจ้า

http://ebooks.in.th/ebook/45482/ปูนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจน่าสนใจ/

สามารถเลือกซื้อหา เพื่อเก็บเป็นหนังสืออ่านเล่น หรือ จำหน่ายที่ฟาร์มของแต่ละท่าน
เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลแก่ลูกค้าของแต่ละฟาร์มได้ครับ

*******************************************
สำหรับผู้ที่สนใจสั่งจำนวนมาก สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

บริษัท หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ จำกัด
9/5 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

แฟกซ์: 02-6940293
โทร: 02-6940299
กด 4: ติดต่อแผนก ebook

หรือ E-Mail ฝ่ายดูแลลูกค้า:

support@ebooks.in.th

********************************************

Unknown กล่าวว่า...

มีตลาดรับซื้อยุแถวไหนคับ ผมยุสระแก้ว สนใจคับพอดีสนใจจะเลี้ยงคับ

Unknown กล่าวว่า...

ขายปูนาราคาถูกเลิกเลี้ยงไม่มีเวลา หลายร้อยตัวครับ 0858051505

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...