เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

เลี้ยงกุ้งฝอย รายได้ดี มีตลาดรองรับตลอด


เลี้ยงกุ้งฝอย รายได้ดี มีตลาดรองรับตลอด

กุ้งฝอย กำลังเป็นที่นิยมรับประทาน และหนทางตลาดสดใส เมนูที่ขึ้นชื่อคือ กุ้งโคโยตี้ หรือกุ้งเต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น กุ้งฝอยทอดกรอบ และยังสามารถนำไปทำเป็นกุ้งแห้ง ทำเป็นกุ้งจ่อม เก็บไว้ได้นาน ขายได้ในระยะยาว หรือจะทำเป็นของฝากก็ยังได้ แต่ในปัจจุบันยังมีผู้ทำการเพาะเลี้ยงน้อยมาก จึงทำให้มีราคาดี ถ้าตั้งใจทำดีๆ อาจเป็นเศรษฐีชื่อดังได้

การผสมพันธุ์ของกุ้งฝอย


การผสมพันธุ์ของกุ้งฝอย
"กุ้งฝอยจะผสมพันธุ์ภายใน โดยเพศเมียจะมีไข่ขนาดเล็ก ๆ อยู่ในหัวและเมื่อได้รับการผสมแล้ว จะเคลื่อนที่มาอยู่บริเวณท้อง จนกว่าไข่จะแก่ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าไข่สีเขียวเข้มจนเป็นสีเทาแสดงว่าไข่แก่ เมื่อน้ำมีสภาพดี โดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำขุ่นจะเจริญเติบโตดีมากกว่าน้ำใส ซึ่งในกรณีของน้ำที่ใช้เลี้ยงนี้ กำลังอยู่ระหว่างช่วงการศึกษาเกี่ยวกับความขุ่นของน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยว่า ควรเป็นเท่าใด และกุ้งฝอยจะชอบน้ำมีสีเขียวที่มีแพลงก์ตอนพืชและไรแดง จะชอบมากและวางไข่ ลูกกุ้งจะลอยน้ำในแนวดิ่ง"

วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอย


ที่นิยมมีสองลักษณะคือ
1.เลี้ยงในบ่อดิน
2.เลี้ยงในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน


การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน
ควรเป็นบ่อขนาด 1 งาน หรือประมาณ 0.5 ไร่ ถ้าขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ความลึกของบ่อประมาณ 1.5 เมตร เติมน้ำสูง ประมาณ 1 เมตร
แต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันศัตรู ดังนั้น บริเวณบ่อต้องให้โล่งเตียน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของ กบ เขียด งู ที่จะมาลงกินกุ้งฝอยในบ่อเลี้ยง นอกจากนี้ ในบ่อเลี้ยงต้องมีการกำจัดปลาที่เป็นศัตรูอย่าง ปลาช่อน ปลาดุกด้วย


"พวกนี้จัดเป็นศัตรูของกุ้งฝอยมาก สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการหาทางป้องกันไว้ โดยที่ปฏิบัติอยู่เราจะล้อมรอบบ่อเลี้ยงด้วยไนลอนเขียวตาถี่ ๆ ด้วย และในการป้องกันกำจัดศัตรูที่อยู่ในน้ำเราจะใช้พวกกากชา หางไหล ใส่ทิ้งไว้ 3 -5 วัน"

แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการกำจัดศัตรูดังคำแนะนำข้างต้นแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาการเลี้ยง ยังจะพบศัตรูชนิดอื่น ๆ ด้วย อาจารย์สำเนาว์ บอกว่า ลูกกุ้งฝอยนี้จะเป็นอาหารที่โปรดปรานมากของสัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น แมลงน้ำ มวนนวน มวนกรรเชียงและแมลงที่ชอบเกาะดูดเลือดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำ
"ฉะนั้น ก่อนปล่อยพ่อ-แม่กุ้ง ควรใช้น้ำมันโซล่า (ดีเซล) สาดใส่ในบ่อเพื่อกำจัดแมลงต่าง ๆ หรือใช้อวนลากแมลงขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นการกำจัดศัตรูของลูกกุ้งฝอยจะดีมาก"

ในการเตรียมบ่อเลี้ยง ให้เริ่มจากหว่านปุ๋ยคอกจำนวน 150-200 กิโลกรัม หว่านรำละเอียด 30 กิโลกรัม แล้วใส่น้ำสูง 30-50 เซนติเมตร เมื่อเกิดไรแดงและโรติเฟอร์จำนวนมาก สีน้ำเริ่มเขียวให้นำพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยใส่ลงไปจำนวน 4-5 กิโลกรัม
สำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยที่นำมาใส่บ่อเลี้ยง ควรคัดที่มีขนาดใหญ่ และขนาดใกล้เคียงกัน โดยสามารถคัดได้ทุกฤดูกาล ยิ่งในช่วงฤดูร้อนยิ่งดีมาก กุ้งฝอยจะขยายพันธุ์ได้เร็วในช่วงฤดูฝน เทคนิคการเร่งกุ้งให้วางไข่ ให้นำสายยางน้ำประปามาเปิดลงในบ่อ โดยการเปิดแรงๆ ประมาณ 10-20 นาที เพราะกุ้งชอบเล่นน้ำไหล แล้วจะดีดตัวทำให้ไข่ตกลงมา (ธรรมชาติน้ำนิ่งกุ้งไม่วางไข่)

อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งฝอย จะใช้รำละเอียดและปลาป่น อัตรา 3 ต่อ 1 โดยจากการศึกษาในตู้เพาะเลี้ยงพบว่า สามารถให้ผลผลิตกุ้งฝอยได้ดี และมีปริมาณผลผลิตมาก รวมทั้งมีการใส่ปุ๋ยคอกเสริมบ้างเพื่อสร้างน้ำเขียว สำหรับระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยนั้น จากการศึกษาของอาจารย์สำเนาว์พบว่า การเลี้ยงกุ้งฝอย หากสามารถปล่อยพ่อแม่พันธุ์ได้ทุกเดือนที่พบว่ากุ้งฝอยมีไข่แก่ บริเวณช่องท้องและเมื่อกุ้งวางไข่แล้ว จะผสมพันธุ์ได้ต่อไป เมื่อลูกกุ้งเล็ก ๆ เลี้ยง 3-4 เดือน จะได้ลูกกุ้งโตเต็มวัยสามารถช้อนขายได้ หรือจะช้อนขายเมื่อเห็นว่ากุ้งในบ่อเลี้ยงมีจำนวนมาก เพราะหากกุ้งมีจำนวนมากเกินไปจะทำให้กุ้งไม่โตและกินกันเองระหว่างการลอกคราบ

นอกจากนี้ ระหว่างการเลี้ยงอาจมีการเพิ่มน้ำหากพบว่า น้ำในบ่อมีปริมาณลดลงไป หากน้ำมีจำนวนน้อยหรือตื้นเขินกุ้งจะโตช้าและอ่อนแอ


การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก


การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก
วิธีการทำ
1.เตรียมบ่อลึก 70 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร
2.ปูก้นบ่อด้วยพลาสติกสีดำ นำดินมาเทถมให้ทั่วก้นบ่อบนพลาสติกประมาณ 7-8 เซนติเมตร
3.เติมน้ำลงไปให้เต็มบ่อพอดี ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน
4.นำสาหร่าย ผักตบชะวา หญ้าขน นำมาทิ้งไว้ให้เป็นฟ่อนๆ ประมาณ 4-5 ฟ่อน
5.แล้วปล่อยกุ้งลงไปประมาณ 5 ขีด ช่วงปล่อยกุ้งลงไปไม่ต้องให้อาหารประมาณ 7 วัน เพื่อให้กุ้งปรับสภาพในบ่อ

อาหารกุ้งฝอย
1.ต้มไข่ให้สุก เอาเฉพาะไข่แดง 2 ฟอง
2.รำอ่อน 3 ขีด ผสมให้เข้ากัน ปั้นเท่ากำปั้น โยนลงไปในบ่อประมาณ 3 ก้อน
หลังจากให้อาหารประมาณ 1 เดือน กุ้งจะวางไข่ ให้สังเกตตอนกลางคืนโดยการนำไฟฉายมาส่องดุว่ากุ้งจะวางไข่หรือไม่

เทคนิคการเร่งกุ้งให้วางไข่ ให้นำสายยางน้ำประปามาเปิดลงในบ่อ โดยการเปิดแรงๆ ประมาณ 10-20 นาที เพราะกุ้งชอบเล่นน้ำไหล แล้วจะดีดตัวทำให้ไข่ตกลงมา (ธรรมชาติน้ำนิ่งกุ้งไม่วางไข่) ประมาณ 1-2 เดือน กุ้งก็จะโตเต็มที่ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 เดือน จะได้กุ้งประมาณ 20-30 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100-200 บาท

สูตรวิธีการช่วยดับกลิ่น ฆ่าเชื้อโรคในบ่อ และให้กุ้งโตเร็ว
1.EM 2 ช้อนแกง
2.กากน้ำตาล 2 ช้อนแกง
3.น้ำ 1 ลิตร
นำส่วนผสมมาหมักรวมกัน ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 1 อาทิตย์
อัตราส่วนในการใช้ อีเอ็ม 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่บัวรดน้ำราดให้ทั่วบ่อ จะใช้หลังจากที่เติมน้ำลงไปก่อนปล่อยกุ้ง จะช่วยดับกลิ่น ฆ่าเชื้อโรคในบ่อ กุ้งโตเร็ว

เพียงเราตั้งใจทำแค่นี้เราก็จะมีกุ้งฝอยตัวใสๆน่ารับประทาน ส่งไปขายได้ราคาดีแน่นอนครับ

กุ้งฝอยที่พร้อมจะนำไปประกอบอาหารหรือส่งขาย

กุ้งฝอยตัวโตเต็มวัย

23 ความคิดเห็น:

ศตพร คำมูมูลอินทร์ กล่าวว่า...

สนใจอยากจะทำครับ แต่ไม่รู้ไปศึกษาลายระเอียดและลงมือปฏิษัติ ขอคำชี้แนะได้จากไหนครับ

ศตพร คำมูมูลอินทร์ กล่าวว่า...

สนใจอยากจะทำครับ แต่ไม่รู้ไปศึกษาลายระเอียดและลงมือปฏิษัติ ขอคำชี้แนะได้จากไหนครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมอยากได้พันมาเลี้ยงอ่ะคับ ต้องติดต่อหรือหาพันได้ที่ไหนบ้างคับ
ถ้ามีรบกวนติดต่อกลับมาด้วยนะคับ Line:koksmeil

annythesinger กล่าวว่า...

สนใจอยากเลี้ยงกุ้งฝอยเหมือนกันค่ะ อยากปรึกษา ขอคำแนะนำค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ
ID Line : ann_thesinger
Email : anny_thesinger@outlook.co.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจค่ะ รบกวนติดต่อกลับ not495@gmail.com

ยินดี ขอบคุณ กล่าวว่า...

สนใจเลี้ยงเหมือนกันค่ะ อยากได้พันธ์ุมาเลี้ยงค่ะ ไม่รู้ว่าสั่งได้ที่ไหน ถ้ามีรบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ Line id:gam710

สรวิชณ์ แซ่โง้ว กล่าวว่า...

ไม่ทราบ ว่ายังมีขายอีกไหมคับกุ้งฝอยและขายยังไง หารมีกรุณาติดต่อกลับที่0936636433

Unknown กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าจะเอาไปทำพันธุ์หรือเอาไปขายคับผมมีเยอะ0868072985

เจษฎาภรณ์ ขวัญแพ กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าจะเอาไปทำพันธุ์หรือเอาไปขายคับผมมีเยอะ0868072985

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจค่ะ จะซื้อพันธุ์มาเลี้ยง ID minicookie8158

ปริญญา มณฑาสุวรรณ กล่าวว่า...

จำหน่าย กุ้งฝอยเป็นๆ กุ้งก้ามกร้ามเป็นๆ id line puenzaa789 โทร0626796681

ปริญญา มณฑาสุวรรณ กล่าวว่า...

จำหน่าย กุ้งฝอยเป็นๆ กุ้งก้ามกร้ามเป็นๆ id line puenzaa789 โทร0626796681

Pnsaka Wongsa กล่าวว่า...

มีตลาดรับซี้อไหมครับที่ไหนรับซื้อ

joob.joob กล่าวว่า...

จำหน่ายกุ้งฝอย กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว สนใจติดต่อ line. poozaa27 โทร 0614141561

ประมวลศักดิ์ บุญเกิด กล่าวว่า...

อยู่แถวไหนครับ อยากได้พันธ์มาเลี้ยงครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมมีฟาร์มอยู่ครับ สอบถามสงสัยในการเลี้ยงได้ครับ
พ่อพันธ์ แม่พันธ์ กุ้งสด แช่แข็ง ฟาร์ม แม่น้ำ
https://www.facebook.com/SmallKungThai/

chane Krub กล่าวว่า...

มีความสนใจ กุ้งฝอยเป็นๆ อยากนำมาเลี้ยง ใครส่งได้ติดต่อครับ 0869434113

Krid Jauam กล่าวว่า...

อยากได้พันธ์เหมือนกันคับสั่งได้ที่ไหนละคับ

ฟรานเชสโก้ ต็อตติพงษ์ กล่าวว่า...

https://web.facebook.com/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-1040648372665719/?ref=bookmarks

Unknown กล่าวว่า...

อยากลองเลี้ยงคะ..แต่ไม่รุ้จะหาที่รับซื้อได้จากไหนบ้างถ้าเพาะแล้วนะคะ ฝากไลน์ให้สำหรับคนรับซื้อกุ้งนะคะ
lovekrufon ไอดีตามนี้นะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีกุ้งฝอยจำหน่ายค่ะ(จับได้เช้าละ10-20โล) สนใจทักมาได้นะคะ อยู่อ.เมืองพะเยา ID:jannie1982

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจอยากเลี้ยงกุ้งฝอยมากคับแต่อยู่สิงห์บุรีใม่รู้จะไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ไหนคับใครรู้แนะนำให้ด้วยน๊ะคับขอจังหวัดไกล้เคียงน๊ะคับโทร0917035613คุณจิตร บางระจัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนใจกุ้งฝอยเป็นๆครับขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ
หรือ 062-950-4096 อยู่เชียงใหม่ครับ

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...