เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ปลูกแฝกในสวนพุทรา...พลิกฟื้นผืนดินทรายให้ชุ่มชื้น


ปลูกแฝกในสวนพุทรา...พลิกฟื้นผืนดินทรายให้ชุ่มชื้น
สภาพดินทรายที่ไม่อุ้มน้ำ น้ำระเหยและซึมลงดินในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ลาดเทเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเลือกที่จะปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเท่านั้น เนื่องจากสภาพดินไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดอื่น ซึ่งนับวันผลผลิตอ้อยและมันสำปะหลังก็ตกต่ำลงเรื่อย ๆ เป็นปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นายวิกุล กงสะเด็น หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เป็นเกษตรกรผู้หนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงตั้งใจเปลี่ยนจากการปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง มาทำการเพาะปลูกไม้ผล ซึ่งน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยไปรับจ้างอยู่ในสวนที่ จ.นครปฐม ปลูกไม้ผล เช่น พุทรา ฝรั่ง ชมพู่

หมอดินวิกุล เล่าว่า ตนได้นำความรู้และประสบการณ์เมื่อครั้งไปรับจ้างทำสวนไม้ผลอยู่ 9 ปี มาลองปลูกในพื้นที่ของตนเอง แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ไม้ผลไม่เจริญเติบโต แคระแกร็น เพราะปัญหาในเรื่องของสภาพดิน ทำให้ต้องขวนขวายหาความรู้ด้านการปรับปรุงดินจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะได้รับความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นในเรื่องการปลูกหญ้าแฝกช่วยรักษาให้ดินชุ่มชื้นได้ตลอดปี และได้รับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกมาด้วย ตนจึงเริ่มลงมือปลูกหญ้าแฝกมาตั้งแต่ปี 2548

ด้วยความสนใจและตั้งใจทำการปลูกหญ้าแฝกอย่างจริงจัง ไม่นานนักผืนดินจำนวน 8 ไร่ ที่ปลูกไม้ผลซึ่งส่วนใหญ่ปลูกพุทราเป็นหลักก็มีสภาพเปลี่ยนไป หญ้าแฝกเริ่มทำหน้าที่ของพืชมหัศจรรย์ ช่วยให้ดินมีสภาพดีขึ้นสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้นาน ช่วยดักตะกอนดินและปุ๋ยไม่ให้ไหลไปกับน้ำยามหน้าฝน

การปลูกหญ้าแฝกทำให้ผลผลิตในสวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หมอดินวิกุล ได้เก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและหาบทพิสูจน์ว่าหญ้าแฝกดีจริงหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ก่อนดำเนินการปลูกหญ้าแฝก ผลผลิตพุทราได้จำนวน 732 กก./ไร่ หลังดำเนินการปลูกหญ้าแฝกผลผลิตพุทราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 915 กก./ไร่ เมื่อผลเป็นที่ยอมรับว่าดีจริง เขาก็ได้สมัครเข้าเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกให้เกษตรกรคนอื่นๆ ซึ่งสวนของเขาได้รับคัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ให้เป็นจุดเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ปลูกไม้ผล

การปลูกหญ้าแฝกในจุดเรียนรู้แห่งนี้ เป็นวิธีการปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในสวนไม้ผล โดยปลูกหญ้าแฝกขนานไปกับแถวของไม้ผลทุกแถว หรือเว้น 1-2 แถวจึงปลูกหญ้าแฝก 1 แถว ที่ระยะกึ่งกลางของแถวไม้ผล และปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลมโดยให้ห่างจากโคนต้นไม้ผล ประมาณ 1.5-2 เมตร และให้รูปครึ่งวงกลมหงายรับน้ำที่ไหลบ่ามาเพื่อกักเก็บน้ำและตะกอนดิน ในขณะที่ไม้ผลยังเล็กสามารถตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นได้ เมื่อไม้ผลเจริญเติบโตขึ้นร่มเงาจะคลุมพื้นที่หญ้าแฝกจะตายกลายเป็นอินทรียวัตถุในดินต่อไป นอกจากนี้เขายังมีแปลงหญ้าแฝกที่ปลูกไว้เพื่อนำมาซ่อมแซมหญ้าแฝกที่เสียหายหรือตายไป รวมทั้งแจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจด้วย

ความสำเร็จจากการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในพื้นที่ของตนเอง และเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกับพืชมหัศจรรย์นี้ ทำให้ หมอดินวิกุล ได้รับการเสนอผลงานเข้าสู่การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2550 และคว้ารางวัล ประเภทการปลูก : บุคคล ซึ่งทุกวันนี้หมอดินวิกุล ก็ยังคงเดินหน้าเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

“รู้สึกภูมิใจที่ได้ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริของในหลวง และภูมิใจที่ได้รับรางวัลการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี หน้าดินไม่ถูกชะล้างเพราะมีหญ้าแฝกกั้นอยู่ เหมือนอยู่พื้นที่เรียบๆ ทั้งที่มีการลาดเท ผลผลิตก็เพิ่มขึ้น” หมอดินวิกุล กล่าวย้ำ

หญ้าแฝกนั้นยังมีวิธีการใช้ประโยชน์อีกหลายรูปแบบ หากเกษตรกรสนใจขอรับความรู้เพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต หรือหมอดินอาสาใกล้บ้าน.

ที่มา
http://www.dailynews.co.th/agriculture/5775

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...