เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

สุดยอดเคล็ดลับวิธีการปลูกมันสำปะหลังให้เกิดทุกต้น
วิธีนี้ ผมได้ทดลองทำมาแล้ว เห็นผลต้นพันธ์เกิด 90% อัพ และทุกต้นสมบูรณ์แข็งแรง โดยผมไปได้สูตรมาจากน้าของแฟน โดยมีวิธีการทำดังนี้

*******การเตรียมดิน**********
ช่วงที่ผมปลูกเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ครับ ขั้นตอนในการเตรียมดิน ผมจะทำการไถดัก 1 ครั้ง ใช้ผานสามไถระเบิดให้ถึงดินดาน ตากดินทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ ไถแปรอีก 1 ครั้ง ด้วยผานสามเหมือนเดิม ดินจะได้พลิกได้ทั่วถึง  จากนั้นก็ตากดินไว้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ทำการยกร่องเลยครับ ส่วนจะเลือกใช้แบบยกร่องเดียวหรือยกร่องคู่นั้นก็แล้วแต่ตัวผู้ปลูกครับ แต่ยกแบบร่องคู่จะได้ผลผลิตเยอะกว่าครับ

********การเตรียมท่อนพันธ์*********
ในขั้นตอนการเตรียมท่อนพันธ์นี้ ผมได้รับการแนะนำมาว่าให้ใช้ปุ๋ย ยูเรีย สูตร 15-15-15 ผสมน้ำ โดย 1/2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1 โอ่งมังกร ลองเอามือแช่ดู จะรู้สึกเย็นๆ เป็นอันใช้ได้ จากนั้นนำท่อนพันธ์ที่ทำการตัดเรียบรอยแล้วมา ลงแช่ ประมาณ 20 นาที แล้วนำไปบรรจุใส่กระสอบเตรียมไปปลูกได้ครับ น้าเค๊าบอกว่า น้ำปุ๋ยที่เราแช่ท่อนพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งจะซึมเข้าไปในท่อนพันธ์ อีกส่วนหนึ่งจะเคลือบอยู่ที่ผิวท่อนพันธ์ และจะเป็นตัวเร่งรากและใบ ให้งอกและนำไปใช้เลี้ยงลำต้นในช่วงแรกๆ ทำให้ต้นมันสำปะหลังสมบูรณ์ดี


          *********ผลงานการปลูกมันสำปะหลังของผมครับ*****************


อันนี้ลองทำแบบคอนโดโดยเฉือนตาข้างล่างออกสามตา  ผ่านไปสัปดาห์กว่าๆ เห็นผลดังภาพครับ แต่มาลองวิเคราะห์ดูแล้ว ถ้าเกิดหัวมาเยอะๆ ถ้าบำรุงไม่ถึง หัวมันจะเล็กได้ ผมเลยเลือกวิธี น้อยๆ แต่คุณภาพครับ ใช้วิธีดั้งเดิมครับ ไว้ถ้ามีเวลากลับไปดูแลจริงจังเมื่อไหร่ ค่อยเจอกันนะมันคอนโดจ๋าหลังจากผ่านไปเดือนครึ่งครับ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับ ระยะที่ปลูกห่างประมาณ 50 cm . ออกกิ่งก้านสาขา คลุมหญ้าได้ดีมาก อ้อ ลืมบอกไปว่า ผมใช้วิธีปักจมในดินเลยครับ เพื่อรักษาความชื้นของท่อนพันธ์ เพราะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไม่คอยมีฝนครับ


ผ่านไปสี่เดือนครับ ทำการดายหญ้าไปหนึ่งครั้ง ใส่ปุ๋ยไปหนึ่งครั้ง ต่อจากนี้ไปก็ต้องรอเก็บผลผลิตอย่างเดียวครับ ต้องรอลุ้นว่า การทำไร่ครั้งแรกของผม เลือกที่จะจับที่มันสำปะหลังก่อน จะได้ผลผลิตกี่ตันต่อไร่ครับ เดี๋ยวประมาณเดือนตุลาคม จะทำการเก็บเกี่ยวแล้วจะลองทำที่อ้อยต่อครับ โดยคิดว่าจะลองวิธีแบบดั้งเดิมของชาวบ้านดูก่อน ปีถัดๆไปจะนำเทคโนโลยีใหม่ที่เจอในเน็ตมาใช้ครับ แล้วจะเปรียบเทียบผลผลิตครับ วันนี้พอแค่นี้ก่อน ถ้าได้กลับบ้านเมื่อไหร่จะไปถ่ายรูปมาอัพให้ดูใหม่นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...