เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

การเลี้ยงปลวก เพื่อเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง อีกหนึ่งความคิดดีๆ ช่วยลดต้นทุน
ปลวกเป็นสัตว์สังคมจะอยู่ร่วมกันมากและช่วยกันทำงานและแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือพ่อแม่พันธุ์ ปลวกทหาร และปลวกงาน
ลักษณะทั่วไปของปลวก จะกินเยื่อไม้ เยื่อพืช กระดาษ ไม้เนื้ออ่อน เป็นอาหาร ไม้เนื้อแข็งหรือ แก่นไม้ ปลวกจะอยู่ในป่าในบริเวณที่มีความชื้นพอเพียงในที่ร่มหรือที่แสงแดดส่องน้อย ปลวกมีโปรตีนประมาณ 20 % ของนํ้าหนักแห้ง มีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับไก่ขนาดเล็ก การนำปลวกมาให้ไก่เล็กกิน จะทำให้ลูกไก่เจริญเติบโตเร็ว มีสุขภาพดีแข็งแรง และมีนํ้าหนักดี และยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก


การเลี้ยงและสร้างแหล่งอาศัยของปลวก
1.ทำการขุดหลุม ขนาด 1*1*1 ศอก


2.นำท่อนไม้แห้ง ไม้เนื้ออ่อน กระดาษลูกฟูก เศษกระดาษ ใส่ลงในบ่อให้เต็ม


3.รดนํ้าให้ชื้น
4.ปิดปากหลุมไว้ด้วยกระสอบป่าน


5. ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน ปลวกจะมากินท่อนไม้ในหลุม


การเก็บปลวกเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริม

เปิดหลุมเลี้ยงปลวกแล้วหยิบท่อนไม้ 2 ท่อน จากหลุมมาเคาะกันบนปากถัง ปลวกก็จะร่วงหล่นสู่ถังเคาะจนหมด เมื่อปลวกออกจากท่อนไม้หมดแล้ว ให้นำท่อนไม้กลับสู่หลุมตามเดิม ถ้าจำเป็นให้เติมท่อนไม้ ท่อนใหม่ลงในหลุมได้อีก ปิดปากหลุมไว้ตามเดิม เมื่อได้ปลวกตามความต้องการแล้วก็นำปลวกไปให้กบกินเพื่อเป็นอาหาร ปลวกเหมาะสำหรับเป็นอาหารเสริมสำหรับลูกไก่เล็ก โดยโรยปลวกลงบนพื้นแห้ง ลูกไก่จะกินเองตามธรรมชาติ 


******หมายเหตุ********
 ควรทำ 5-6 บ่อ สลับกัน ปลวกที่ได้สามารถนำไปเป็นอาหารไก่ เป็ด กบ หรือปลา ก็ได้ครับขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...