เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ว่านหางช้าง...ปลูกเป็นไม้ประดับก็ดี..สรรพคุณก็มีมากหลาย


ว่านหางช้าง
เด็กในสมัยนี้อาจไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไรหนัก เพราะเป็นสมุนไพรไทยแต่รู้ไหมว่าคนไทยจะนิยมปลูกไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับบ้านของตัวเอง ซึ่งยังคงเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้
ลักษณะของว่านหางช้าง  ว่านหางช้าง เกร็ดความรู้เรื่องสมุนไพร จะเป็นพวกไม้ล้มลุก มีความสูงประมาณ 2 เมตร ต้นจะขึ้นเป็นสีเขียว เป็นใบเดียวที่ออกจากเหง้าเรียงสลับกัน กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ปลายของใบจะแหลม ขอบสีขาว จะมีดอกออกที่ปลายยอดสูงเป็นช่อ ดอกจะออกเป็นสีเหลือง แต่ละดอกจะมี 5 กลีบ และมีจุดสีแดงกระจายอยู่ในแต่ละดอก

วิธีในการปลูก
ดินที่ใช้ปลูกต้องเป็นดินร่วนและมีใบไม้ผุเปื่อยผสมอยู่ด้วย สามารถระบายน้ำได้โดยที่น้ำไม่ท่วมขัง  แล้วผสมกับปุ๋ยคอกหรือเรียกว่ามูลสัตว์ เพราะจะทำให้ดอกไม้มีใบและดอกออกมาแบบสวยงาม เวลาจะขยายพันธุ์ว่านหางช้างสามารถทำได้โดยการแยกหน่อ

ประโยชน์ของว่านหางช้าง
ต้นของว่านหางช้างสามารถนำมาต้มกินเป็นยาได้ ช่วยในการเจริญอาหารให้กับคนที่ไม่ชอบกินอาหาร สำหรับผู้หญิงจะช่วยแก้ประจำเดือนที่มาไม่ปกติ ส่วนใบของมันใช้เป็นยาระบายได้ว่านหางช้าง เกร็ดความรู้เรื่องสมุนไพร จะเห็นว่าทุกส่วนของว่านหางช้างมีประโยชน์มากสามารถมาทำเป็นยาได้หมด
ในสมัยโบราณจะนำเอาว่านหางช้างมาปลูก เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆหรือให้เป็นสิริมงคลแก่คนในบ้าน คนโบราณเชื่อกันว่าถ้าปลูกว่านหางช้างไว้เมื่อถูกคุณไสยสามารถช่วยแก้ได้ สำหรับผู้หญิงที่กำลังจะออกลูกถ้าใช้ว่านหางช้างพัดที่ท้องจะทำให้ออกลูกได้ง่ายขึ้นมาก นั้นก็ถือว่าเป็นต้นที่มีประโยชน์มากให้ทั้งสิ่งที่เป็นมงคลและเป็นยารักษาโรค


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...