เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ราคาสินค้าเกษตรวันที่ 10 ตุลาคม 2556ราคาสินค้าเกษตรวันที่ 10 ตุลาคม 2556

เนื้อสัตว์

หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 120-125 บาท
ไก่สดทั้งตัว กิโลกรัมละ 68-70 บาท 
กุ้งขาว กิโลกรัมละ 260-280 บาท

ไข่สด

ไข่เป็ด ฟองละ 5.10-5.20 บาท
ไข่ไก่สด (เบอร์ 2) ฟองละ 3.9-4.0 บาท
ไข่ไก่สด (เบอร์ 3) ฟองละ 3.8-3.9 บาท

พืชผัก

มะนาว (เบอร์ 3-4) ผลละ 2.0-2.5 บาท
พริกขี้หนู ขีดละ 3-4 บาท
ผักชี ขีดละ 15-16 บาท
ผักคะน้า กิโลกรัมละ 25-28 บาท

ข้าวเปลือก/ข้าวโพด

ข้าวเปลือกหอมมะลิ จ.สุรินทร์ ตันละ 16000 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า จ.สุพรรณบุรี ตันละ 8800 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า จ.พิษณุโลก ตันละ 8200 บาท
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.นครราชสีมา กิโลกรัมละ 8 บาท

ยางแผ่นคุณภาพ 3

ยางแผ่นดิบ จ.สงขลา กิโลกรัมละ 74.15 บาท
ยางแผ่นดิบ จ.สุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ 74.09 บาท
ยางแผ่นดิบ จ.ระยอง กิโลกรัมละ 71.00 บาท
ยางแผ่นดิบ จ.ปัตตานี กิโลกรัมละ 73.00 บาท

ปาล์มผลดิบ

ปาล์มผลดิบ จ.กระบี่ กิโลกรัมละ 4.05 บาท
ปาล์มผลดิบ จ.ชุมพร กิโลกรัมละ 3.80 บาท
ปาล์มผลดิบ จ.สุราษฎร์ธานี กิโลกรัมละ 4.10 บาท


ขอบคุณที่มา : กรมการค้าภายใน
ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...