เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

การเลี้ยงแพะไว้ดื่มนม ได้คุณค่าของสารอาหาร และสรรพคุณ ใกล้เคียงนมแม่ที่สุด...นักวิชาการได้ศึกษาหานมที่มีคุณค่าใกล้เคียงนมแม่ ให้เด็กได้กิน และได้พบว่า “นมแพะ” เป็นนมที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด 

เมื่อศึกษาคุณค่าของสารอาหาร และสรรพคุณต่าง ๆ ของนมแพะเทียบกับนมแม่ พบว่านมทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน คือมีกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้ง 10 ชนิดเหมือนกัน ซึ่งกรดอะมิโนที่จำเป็นนี้เป็นสารเคมีที่ร่างกายจะเอาไปสร้างโปรตีนในร่างกายเพื่อซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอ และร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์สารตัวนี้ขึ้นมาเองได้ ต้องรับมาจากอาหารเท่านั้น 

นอกจากนี้นมแพะยังมีไขมันและกรดไขมันที่จำเป็นเหมือนกับนมแม่ โดยจะเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวและเป็นชนิดสายโซ่แบบสั้น ทำให้กระจายตัวได้ดี ร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายและดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดี ร่างกายสามารถดูดซึมนมแพะหมดภายใน 20-30 นาที เปรียบเทียบกับการดื่มนมวัว 2 ชั่วโมง 

จากการศึกษาพบว่านมแพะมีกรดไขมันพิเศษ คือ คาโพรอิก คาพริลิก และคาพริก 

และจากการศึกษายังพบว่านมแพะมีกรดไขมันพิเศษ คือ คาโพรอิก คาพริลิก และคาพริก ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ HDL ช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแดง ไม่ก่อให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือเส้นเลือดในสมองตีบตัวด้วย 

ในวงการแพทย์เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาลำไส้เล็กผิดปกติ กรดไขมันดังกล่าวจะช่วยให้การดูดซึมของสารอาหารได้ดี อีกทั้งสารเลซิตินในนมแพะจะช่วยป้องกันการตกตะกอนของคอเลสเตอรอล โรคนิ่วถุงน้ำดี และช่วยสลายการสะสม คอเลสเตอรอลในหลอดเลือดด้วย 

นอกจากจะมีสารอาหารที่ใกล้เคียงกับนมแม่แล้ว นมแพะยังมีสรรพคุณใกล้เคียงกับนมแม่หลายอย่าง ที่สำคัญคือไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นม 


ในนมแพะมีเอนไซม์ที่เรียกว่า Platelet Activating Acetyl Hydrolase 

ผลจากการศึกษาพบว่า ในนมแพะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Platelet Activating Acetyl Hydrolase สามารถสลายสารก่อภูมิแพ้ก่อนให้เกิดอาการแพ้ จึงทำให้คนที่แพ้นมชนิดอื่น ๆ สามารถดื่มนมแพะได้โดยไม่ต้องเผชิญกับอาการแพ้ 

ลักษณะของโปรตีนในนมแพะ เมื่อทำปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารจะเกิดเป็นก้อน curd ที่นิ่มกว่านมวัว จึงทำให้นมแพะย่อยง่ายและรวดเร็วเช่นเดียวกับนมแม่ แต่ถึงแม้ว่านมแพะจะมีคุณประโยชน์มากมาย แต่ถ้าบริโภคไม่ถูกวิธี ก็อาจได้รับอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในน้ำนม ซึ่งเชื้อดังกล่าวอาจมาจากตัวแพะให้นมโดยตรงเนื่องจากเป็นโรค หรือจากการปฏิบัติต่อน้ำนมภายหลังการรีดไม่ถูกต้อง 

การบริโภคน้ำนมแพะให้ปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุด ควรเลือกดื่มน้ำนมแพะที่ผ่านการพาสเจอไรซ์แล้วเท่านั้น เพราะความร้อนจากขบวนการพาสเจอไรซ์น้ำนมอย่างถูกวิธี จะทำให้เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้นมที่เป็นพาหะถูกทำลายโดยสิ้นเชิง 

การเลี้ยงแพะไว้บริโภคน้ำนมเอง 

สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะไว้บริโภคน้ำนมเอง หลังจากรีดนมแพะแล้ว จะต้องนำไปผ่านความร้อนโดยการต้มหรือนึ่งก่อนนำไปบริโภค 

การต้มนมแพะต้องระวังหมั่นคนเพื่อไม่ให้นมไหม้ติดภาชนะ ต้มไปจนกระทั่งนมแพะเกิดฟองซึ่งหมายถึงอุณหภูมิที่ต้มใกล้ถึงจุดเดือด ให้รีบปิดแก๊สแล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่ ก่อนนำไปแช่เย็น เพื่อลดอุณหภูมิ จากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อบริโภค และไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 วัน 

สำหรับการนึ่งก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการนำภาชนะใส่น้ำนมแพะใส่ซึ้งนึ่ง โดยวางมันเทศหัวย่อม ๆ ไว้ใกล้ ๆ สังเกตดูว่ามันเทศสุกได้ที่ การนึ่งนมแพะก็เสร็จเรียบร้อย แล้วนำไปลดอุณหภูมิเช่นเดียวกับการต้ม 

หากน้ำนมแพะไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนตามวิธีการดังกล่าว ห้ามดื่มหรือนำไปบริโภคเด็ดขาด มิเช่นนั้นอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในน้ำนมแพะได้.... 

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...