เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

การเสียบยอดมะนาวกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอที่แข็งแรง...
การขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด เป็นการนำเอากิ่งพันธุ์ดี มาเสียบเข้ากับต้นตอที่แข็งแรงหาอาหารเก่ง ในที่นี้ การเสียบยอกมะนาวพันธุ์ดีนิยมใช้ต้นตอมะขวิด หรือส้มโอ จะทำให้ต้นมะนาว แข็งแรง โตเร็ว...

วัสดุอุปกรณ์ในการเสียบยอดมะนาวกับตอมะขวิดหรือตอส้มโอ1.ยอดพันธุ์ดี เลือกกิ่งประมาณดินสอ
2.ต้นตอที่แข็งแรงที่เพาะในถุงชำโตประมาณดินสอ
3.กรรไกรตัดกิ่ง
4.มีด หรือคัตเตอร์
5.หลอดกาแฟ
6.ถุงพลาสติก

วิธีการเสียบยอดมะนาวพันธุ์ดี

1.ตัดต้นตอสูงจากดินในถุงชำเล็กน้อย เลือกช่วงที่ตรงที่สุด อย่าตัดสูงเกินไป2.ผ่าต้นตอตรงกลาง ให้ลึกประมาณใบมีด แล้วนำหลอดกาแฟมาสวมเข้าไปในต้นตอที่ตัดแล้ว โดยตัดหลอดกาแฟยาวประมาณ 1 นิ้ว

3.เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นลิ่ม ดังในรูป


4.เสียบกิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอที่ผ่าไว้ให้แน่น โดยใช้มีดช่วยแงะ


5.รูดหลอดกาแฟขึ้นมาเพื่อช่วยบีบให้แน่น ถ้ากิ่งมะนาวเล็กเกินไปอาจใช้วิธีการหาเชือกมามัดช่วยให้แน่น โดยมัดเฉพาะขอบบนของหลอด


6.นำถุงพลาสติกมาครอบตรงรอยต่อ มัดให้แน่นไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน แผลรอยต่อกิ่งก็จะติดสนิท จากนั้นให้เปิดถุงออก นำไปอนุบาลต่อให้แข็งแรง แล้วค่อยนำไปปลูกต่อไป..ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...