เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

มันสำปะหลัง พันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50





มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50 เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผู้เขียนแนะนำให้ปลูก เพราะจากประสบการณ์ มันสำปะหลังสายพันธุ์นี้จะให้เปอร์เซ็นต์แป้งที่ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และยังแตกกิ่งก้านเยอะทำให้คุมหญ้าได้เร็ว ง่ายต่อการจัดการ โดยลักษณะทั่วไปของมันสำปะหลัง เกษตรศาสตร์ 50 จะมีสียอดอ่อน สีม่วง ไม่มีขน สีก้านใบ สีเขียวอมม่วง ลักษณะแผ่นใบ รูปร่างแบบใบหอก ระดับการแตกกิ่ง 0-1 ความสูงของการแตกกิ่งแรก ประมาณ 150 ซม. สีลำต้น สีเขียวเงิน สีเนื้อหัว สีขาว สีเปลือกหัว สีน้ำตาลอ่อน ลักษณะหัว หัวมีขนาดสม่ำเสมอ เปอร์เซ็นต์แป้งในฤดูฝน (%) 23 เปอร์เซ็นต์แป้งในฤดูแล้ง (%) 28 ผลผลิตหัวสดประมาณ 4.4 ตัน/ไร่ ลักษณะเด่น ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี มีความงอกดีและเก็บรักษาได้นาน มีปริมาณแป้งสูง  ข้อจำกัด ในบางท้องที่จะแตกกิ่ง ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา

ลักษณะยอดของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50


ลักษณะใบของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50

ลักษณะลำต้นของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50

ลักษณะหัวของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50

ลักษณะการวัดแป้ง ของมันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 50







ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...