เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ครูผู้ทำผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ ด้วยเกษตรผสมผสานอินทรีย์


จากในอดีตที่ได้รับอาชีพราชการครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ   ในตำแหน่งอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ต.อาจสามารถ อ.อาจ สามารถ จ.ร้อยเอ็ด ของนายหนูทัศน์ คำแพง  ซึ่งในขณะนั้นแม้ว่าจะรับราชการแต่ก็ได้หาเวลาว่างในการเกษตรควบคู่กันไป  จากการที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากครอบครัวด้วยพื้นที่ดิน 22 ไร่ อีกทั้งตนเองได้เก็บเงินซื้อที่เองอีก 8 ไร่ รวมแล้วตอนนี้เป็น 30 ไร่เลยทีเดียว   ถึงแม้ว่าจะมีไร่มีสวนเป็นของตนเองแล้ว  แต่ขอบอกว่าด้วยความที่เป็นพื้นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ เป็นป่าละเมาะ จึงทำให้  สภาพพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะเป็นดินร่วนถึงดินทรายจัด  เมื่อถึงฤดูแล้งก็แห้งแล้งมาก  ชาวบ้านแถวนี้ถึงกับเรียกว่า  หนองขาด่าง  อีกทั้งยังกำหนดไว้อีกว่าปลูกได้แค่เฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเท่านั้น คือ  ปลูกข้าวเป็นหลัก อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว และปล่อยพื้นที่นาให้ว่างเปล่าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว  แต่มีข้อเสียเยอะเลยก็คือ ข้าวที่ได้จะมีคุณภาพและผลผลิตที่ค่อนข้างต่ำ


อย่างไรก็ตามลุง หนูทัศน์  ยังคงไม่ลดละในการค้นหาวิธีปลูกพืชที่หลากหลายมากขึ้น   เพราะถ้าหากว่าจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วทิ้งผืนดินให้รกร้างนั้นก็ดูจะเปล่าประโยชน์เกินไป  จึงได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ตามสภาพของพื้นที่   โดยเริ่มจากปี 2521ที่ได้ทำการปรับสภาพดิน พื้นที่ลุ่ม ที่ดอน ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตร ซึ่งได้เน้นการการปรับปรุงบำรุงดินซะส่วนใหญ่  โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงแผนการผลิต ทำให้ขาดทุนในเวลาต่อมา

แต่จากการนำ หลักเศรษฐ กิจพอเพียง มาใช้แล้ว ลุงหนูทัศน์ แบ่งพื้นที่จาก 30 ไร่ ดังนี้คือ
-            
         พื้นที่ 12 ไร่ทำนาปีละ 1 ครั้ง ทั้งนาดำและนาหว่าน  ใช้ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ รวมถึงปลูกพืชหมุนเวียน
-           พื้นที่ 5 ไร่ ขุดสระ 3 สระ สำหรับใช้น้ำและเลี้ยงปลา ขอบสระปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
-           พื้นที่ 12 ไร่ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์  และที่อยู่อาศัย
-           พื้นที่ 1 ไร่  เป็นกิจกรรม 1 ไร่แก้จน  ที่จะทำเกษตรผสมผสานแบบมีพื้นที่จำกัด  เช่น การทำ เรือนเพาะชำ ปลูกมะนาว เป็นต้น


ทั้งนี้ ลุงหนูทัศน์ ก็ยังได้คำนึงถึงผลผลิตและการสร้างรายได้ให้แก่ตัวเอง นอกจากจะนำผลผลิตที่ได้ใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังจำหน่ายโดยตรงที่ฟาร์มของผู้รับซื้อ ตลาดนัด หรือติดต่อทางโทรศัพท์  และยังมีจัดทำบัญชีครัวเรือน  และบัญชีฟาร์มอย่างต่อเนื่อง  เพื่อที่จะได้คำนวณถึงรายรับ รายจ่าย และเงินออกมให้มีความสมดุลไม่ขาดทุน  ...ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...