เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ปลูกหม่อน ต้นสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้คุณอย่างงาม


ถ้าจะให้พูดถึงต้นหม่อนแล้ว หลายคนก็มักจะนึกถึงพืชชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างเส้นใยไหม ที่ถักทอจนกลายเป็นผ้าไหมได้  สวยงาม   ซึ่งต้นหม่อนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเลยทีเดียว  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก  จะรวยกันล่ะงานนี้ ... เพราะว่าต้นหม่อนนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก นอกจากจะมีผลกำไรที่ดีแล้ว ยังดูแลง่าย ไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษาและยังมีความเสี่ยงน้อยอีกต่างหาก   เป็นพืชที่ทน  ไม่ต้องการน้ำมาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ยให้ยุ่งยาก ไม่เปลืองย่าฆ่าแมลง เรียกได้ว่ากินง่าย อยู่ง่าย ไม่งอแงล่ะ ว่างั้น....  อีกทั้งเมื่อปลูกแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 10 ปีเชี่ยวแน่ะ ! ว้าวๆๆ ช่างดีอะไรอย่างนี้  แม้ว่าจะเหนื่อยตอนเริ่มต้นสักหน่อย แต่เมื่อลำต้นแข็งแรงแล้ว แทบไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลเลย  สบายนาน.....จะเห็นได้ว่าใบหม่อนนั้น   สามารถผลิตได้ตั้งแต่ ระดับเล็กๆอย่างชุมชน ฉะนั้นเราจึงเห็นได้บ่อยๆว่า   มีเหล่าแม่บ้านรวมตัวกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน  เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมเลยทีเดียว ..... ทั้งนี้ใบหม่อนมีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมผ้าไหม เนื่องจากต้องใช้เป็นอาหารของหนอนไหม เพราะถ้าคุณภาพของใบหม่อนดีจะทำให้ได้รังไหมและเส้นไหมที่ดีมีผลผลิตสูงและ มีคุณภาพอีกด้วย

ตัวอย่างรายได้จากพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูกหม่อนประมาณ 4 พันไร่ และมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกว่า 3 พันครัวเรือน แม้ว่าจะมีผู้ปลูกเยอะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วนของผลผลิตเส้นไหมนั้น  ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในแต่ละปี  ซึ่งตลาดนี้มีความต้องการสูงมากจริงๆ   และการปลูกใบหม่อนนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในการผลิตเส้นใยไหมเสื้อผ้าเท่านั้น  แต่ยังขยายไปถึงการแปรรูปเป็นชาใบหม่อนและผลผลิตต่างๆส่งขายยังต่างประเทศ   และนอกจากการขายใบหม่อนเพื่อนำไปเลี้ยงหนอมไหมแล้ว ใบหม่อนยายังสรรพคุณทางยาอีกด้วย อีกทั้งผลของต้นหม่อน หรือที่เรียกกันว่า มัลเบอรี่ ก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นแยม ไอศกรีมเชอเบรด น้ำมัลเบอรี่   และเยื่อจากเปลือกลำต้นและกิ่งสามารถนำมาทำเป็นกระดาษได้สวยงามเช่นเดียวกับ กระดาษสา

อาชีพการปลูกหม่อนจึงถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่อดตายอย่างแน่นอน  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกษตรกรที่ต้องไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษา... แอบกระซิบมาว่า ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าวอีกนะ ! แต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ผันผวน ภาครัฐจึงต้องเข้าไปควบคุมและส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น เพื่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดขึ้นมากกว่าเดิมขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...