เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

เลี้ยงปลาแบบไหน ให้รวยได้


หากจะพูดถึงการเลี้ยงปลาสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงปลาเพื่อการค้าขาย   ย่อมมองถึงวิธีการลดต้นทุนและการผลผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อที่จะขายได้ราคาดีและมีกำไรเยอะนั้นเอง  จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงปลานั้นก็มีหลายแบบด้วยกันแล้วแต่เกษตรกรแต่ละคนจะสะดวก ซึ่งก็มีทั้งระบบปิดและระบบเปิด  หากจะให้พูดถึงประเภทระบบเปิดแล้วก็คือการพึ่งพาน้ำจากธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะอาศัยน้ำคลอง บึง เป็นต้นในการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำชนิดต่างๆ    โดยจะสร้างอาณาเขตไม่ให้สัตว์เหล่านั้นว่ายน้ำหายไปหรือหลุดออกไป   ซึ่งจะใช้แหหรือตาข่ายหรือบ่อซีเมนต์เป็นรั้วรอบ  มีข้อดีคือประหยัดทรัพยากรน้ำ ไม่ต้องปวดหัวว่าน้ำจะแล้วรึเปล่า เพราะอาศัยจากน้ำคลอง น้ำบึงนี่เอง  แต่ก็มีข้อเสียนะ คือ หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ   หรือเกิดโรคระบาดที่มากับน้ำแล้วติดต่อเข้าสู่สัตว์น้ำเหล่านั้น  จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก บางรายเจ็บหนักจนถึงขั้นขาดทุน ไม่ได้กำไรแถมยังต้องติดหนี้อีกต่างหาก
แต่ถ้าหากว่าจะลองมองถึงการเลี้ยงปลาแบบระบบปิดแล้วละก็ ช่างเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆ  ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่น่ากังวลในเรื่องการหมั่นเช็ค และคอยสำรวจว่ากระชังที่เลี้ยงรั่ว ขาด หรือไม่ เป็นต้น  ซึ่งนี่จะเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย  เพราะในตอนนี้ได้มีการพัฒนาการเลี้ยงปลาในระบบปิด โดย สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  ที่ได้ทดลองเลี้ยงปลาในถัง ขนาด 2000 ลิตรและเริ่มพัฒนามาเลี้ยงใน  ถังไฟเบอร์ขนาด 5000 ลิตร จนขยายมาเลี้ยงในบ่อผ้าใบขนาด 100 ตัน   แล้วจ่ายน้ำในระบบหมุนเวียน พบว่ามีการขยายพันธุ์ของปลาและขนาดของปลาที่ได้มีลำตัวใหญ่และแข็งแรงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะการดูแลและเอาใจใส่ที่เราะต้องให้สารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของปลา ซึ่งการทดลองนี้อยู่ในระยะเวลา5 เดือน ถือว่ามีความน่าพึงพอใจและได้รับผลประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม  ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับการเลี้ยงปลาในกระชัง

ซึ่งข้อดีของการเลี้ยงการเลี้ยงปลาระบบปิดนั้นมีหลายอย่างเลยทีเดียว โดยที่เราสามารถ ควบคุมจัดการเรื่อง ตะกอนของเสียได้ง่ายและสะดวกในการทำความสะอาดฉีดล้างโดยไม่ยุ่งยาก ,   สามารถเลี้ยงปลาได้ทุกฤดูกาลตลอดปีไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมได้ยาก  อีกทั้งยังมีความสามารถในการเลี้ยงปลาได้ดีกว่าการเลี้ยงปลาในระบบปิดมากกว่าหลายเท่า  มีจุดคุ้นทุน งบไม่บานปลาย และที่สำคัญใช้พื้นที่การเลี้ยงไม่มากนัก ทำให้ประหยัดต้นทุนดูแลและจัดการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่ต้องการกำไรในการเลี้ยงปลาขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...