เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ซีรูเลียม พืชคลุมดินประโยชน์สารพัด


ปัจจุบันปัญหาของของหน้าดินที่ถูกชะล้าง  โดนทำลายอันเกิดจากอินทรีย์วัตถุ ทำให้เกิดการดิน การสูญเสียธาตุอาหารพืชโดยติดไปกับผลผลิตสภาพแวดล้อมธรรมชาติเปลี่ยนแปลง  อีกทั้งการที่สภาพแวดล้อมช่างไม่เอื้ออำนวยเอาซะเลย..... ทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต  จนทำให้ต้นทุนในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตลอดจนไม้ผลสูง

ดังนั้นแล้วเราจึงควรมองหาวิธีการใดสักอย่าง ที่จะสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในสวนยาง   ด้วยการมองหาการ ปลูกพืชคลุมดินในสวนยาง  เพราะว่าการปลูกพืชคลุมดินนี้จะช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารใน ดิน ช่วยปรับโครงสร้างดินและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี  โดยการปลูกพืชคลุมดินไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินเท่านั้น   แต่ยังมีคุณประโยชน์หลายอย่าง  ที่เราควรนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน   รักษาความชื้นในดิน ควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืช ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ได้แก่ จุลินทรีย์ เช่น เชื้อรา และแบคทีเรีย ที่เป็นประโยชน์ และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน เช่น มด แมลง หนอน ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ และยังช่วยเพิ่มฮิวมัสให้แก่ดินอีกด้วยหากจะให้พูดภึงพืชคลุมดิน ชนิดหนึ่งที่ควรนำมาใช้และมีประโยชน์ไม่แพ้กันเลยจะต้องมีชื่อของ ซีรูเลียม อย่างแน่นอน.....ซึ่งเป็นพืชคลุมดินอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร   ที่สามารถเจริญเติบโตคลุมดินได้ดี  ควบคุมวัชพืชได้ดี  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุอาหารในดิน   ช่วยลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ในสวนยาง และยังช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้อีกด้วย

ไม่เพียงแค่นั้น ซีรูเลียมยังมีข้อดีในการแง่ของการประหยัดต้นทุน  ที่ไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานมากำจัดวัชพืชให้เปลืองแรงและเปลืองตังค์   นอกจากนั้นยังช่วยในการลดใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชในสวนยาง  ซึ่งมีผลพลอยได้อีกอย่างนึงคือ เกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงกับการโดนสารเคมี    ซึ่งจะมีผลร้ายต่อสุขภาพนั่นเอง


คุณสมบัติที่แสนจะวิเศษของ  ซีรูเลียม ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เพราะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม สามารถคลุมพื้นที่ได้ภายใน 4-6 เดือน ในขณะเดียวกันการเป็นพืชปกคลุมจึงช่วยเพิ่มอุดมสมบูรณให้แก่ต้นไม้นั้นๆได้มากขึ้น  ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และมีการย่อยสลายตัวของเศษซากพืชคลุม เห็นคุณสมบัติเยอะขนาดนี้ จึงเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่เหล่าเกษตรกรควรปลูกไว้ เพื่อที่จะได้ประหยัดต้นทุนต่างๆ  และทำให้พืชที่ได้รับการคลุมมีผลผลิตที่ดีขึ้น คุ้มค่าแก่การลงทุนซึ่งไม่ต้องเปลืองแรงมากแต่อย่างใด

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...