เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ปลูกกระชาย ใช้พื้นที่น้อย รายได้ดี มีตลาดรองรับ...
กระชาย เป็นพืชผักสมุนไพรที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน ในอาหารคาวใช้กระชายเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนและดับกลิ่นคาว น้ำกระชายเชื่อว่ากินแล้วเพิ่มสมรรถภาพให้ท่านชาย ชาวบ้านตามท้องถิ่นนิยมปลูกกระชายไว้ประกอบอาหาร เกษตรกรส่วนหนึ่งนิยมปลูกกระชายตามพื้นที่ว่างในสวน เช่นสวนมะม่วง สวนขนุน นับว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ แถมรายได้งามอีกด้วย ปัจจุบัน ราคากระชายอยู่ประมาณ 55 บาท ต่อกิโลกรัม จึงนับว่าเป็นพืชที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก ราคาดี แถมใช้พื้นที่น้อยอีกต่างหาก

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...