เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์" ปี พ.ศ.2557 (30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน




ขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์" ปี พ.ศ.2557

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2557 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ภายในงานเตรียมพบกับสินค้าหลากหลายชนิด ได้แก่
โซน A : สัตว์เลี้ยงแสนสุข
โซน B : สร้างสุขสู่ธรรมชาติ
โซน C : สุขไม่ไกลไปตลาดน้ำเกษตร
โซน D : สุขทั่วไทย ๗๗ จังหวัด
โซน E : วิมานแสนสุข
โซน F : สุขใจที่ได้ช็อป
โซน G : สุขใจที่ได้ชิม
โซน H : มหัศจรรย์แห่งความสุข
โซน I : สุขสราญอาหารอร่อย
โซน J : สุขใจด้วยพระบารมี

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...