เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

รับซื้อ ดาวเรือง กุหลาบมอญ มะลิ ตลอดทั้งปี จำนวนมาก.....


รับซื้อ ดาวเรือง กุหลาบมอญ มะลิ ในพื้นที่จังหวัด สระบุรี  อยุธยา นครปฐม นครราชสีมา ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี สิงบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ เพชรบูรณ์ นครนายก สระแก้ว ระยอง ตราด ตาก จันทบุรี ฯลฯ 

จังหวัดที่ไม่ได้ลงเอาไว้กรุณาติดต่อมา สนใจติดต่อ 085-2930969 พัท

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...