เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

เชิญร่วมงานประกวดโคงามโคเนื้อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2557 นี้....
ชมรมผู้เลี้ยงโคงามโคเนื้อจังหวัดยโสธร เชิญร่วมงานประกวดโคงามโคเนื้อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ถนนวารีราชเดช กม.9 ลานเอนกประสงค์บ้านทุ่งนางโอก ต.นางโอก อ.เมืองยโสธร (ที่จัดที่เดิมกับครั้งที่1 วันที่ 15 กพ 57 )

กิจกรรมประกวดโคงาม
1.ประกวดวัวสวยงาม รุ่นแรกเกิด - 6 เดือน สีแดง,สีขาว,บาร์โบ๊ท,สีดำ (แยกเพศผู้/เพศเมีย)
2.ประกวดวัวสวยงาม รุ่น 6 เดือนขึ้นไป - 12 เดือน สีแดง,สีขาว,บาร์โบ๊ท,สีดำ (แยกเพศผู้/เพศเมีย)
3.ประกวดวัวสวยงาม รุ่น12 เดือน - 18 เดือน สีแดง,สีขาว,บาร์โบ๊ท,สีดำ (แยกเพศผู้/เพศเมีย)
4.โชว์พ่อพันธุ์ดคงาม และโชว์กระบือพ่อพันธุ์
ปล.หากวัวที่เข้าประกวดวัวสวยงามสมัครไม่ครบ 3 ตัว ไม่มีการตัดสินไม่ให้คะแนน่ (ให้โชว์ตัวแนะนำสายพันธุ์)

จองเต็นท์ที่ อ.มอส 889-600-7641 หมอสนั่น 081-691-3917 อ.เสก 089-428-3359

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...