เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ใช้แหนแดงในนาข้าว ควบคุมวัชพืช เพิ่มธาตุอาหาร ประหยัดต้นทุน....


วันนี้ Blogger farmfriend ขอนำเสนออีกวิธีการในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในนาข้าว โดยวิธีการใช้แหนแดงเข้ามาช่วยครับ.....
การปลูกข้าวแบบอินทรีย์นั้น ปัจจุบันนิยมนำแหนแดงเข้ามาใช้เพื่อควบคุมวัชพืชและเพิ่มธาตุอาหารในนาข้าว เป็นการลดต้นทุน แถมยังเพิ่มผลผลิต และปรับสภาพดินไปในตัวด้วย....แหนแดงเป็นเฟิร์นน้ำ ขนาดเล็ก ลอยบนผิวน้ำ ต้นแก่ที่ได้รับแสงเต็มที่จะเป็นสีแดงคล้ำ ต้นอ่อนหรือได้รับแสงไม่เต็มที่จะเป็นสีเขียว แตกกิ่งแบบขนนก รากเป็นรากพิเศษ ยาวอยู่ทางด้านใต้ของลำต้น ทั้งต้นและกิ่งมีใบขนาดเล็กปกคลุม เรียงสลับซ้อนกัน ใบแต่ละใบแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน ส่วนบนหนา สีเขียวหรือสีแดง ส่วนล่างบางอยู่ใต้น้ำ ไม่ค่อยมีสี ใบล่างสุดสร้าง sporocrap 2-4 อัน ที่แกนของใบด้านใต้ใบ ภายในมีเมกะสปอร์และไมโครสปอร์ในใบของแหนแดงมีโพรงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่อาศัยของ Anabenaeซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Anabenaeได้รับสารอาหารจากแหนแดง ส่วนแหนแดงจะได้ไนโตรเจนจากการตรึงไนโตรเจนของ Anabenae

การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดแหนแดงสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยพืชสดได้ดีมากๆ เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส สูงกว่าปุ๋ยพืชสดอื่นๆ โดยแหนแดง สามารถให้ ไนโตรเจน(N)สูงถึง 3.30% , ฟอสฟอรัส(P) 0.57% และโพแทสเซียม (K) 1.23% เมื่อเทียบกับปอเทือง ที่มี N 1.98% P 0.30% K 2.41% และถั่วพร้าที่มีN 3.03% P 0.37% K 3.12%]****ตัวเลขอ้างอิงจากกรมวิชาการเกษตร****

โดยปกติการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว จะทำการเลี้ยงแหนแดงก่อนการปักดำ 1 เดือนโดยรักษาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 10-30 เซนติเมตร เมื่อแหนแดงขยายตัวเต็มพื้นที่จะทำการไถกลบแหนแดงดังกล่าวแล้วจึงดำนาครับ หลังจากนั้นประมาณ 20 วันจึงทำการหว่านแหนแดงอีกครั้งระหว่างที่ต้นข้าวเจริญเติบโตเพื่อเป็นการควบคุมปริมาณวัชพืช และเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน รวมถึงทดแทนและลดปริมาณของปุ๋ยไนโตรเจนที่เราต้องใส่ลงไปด้วย...


ก่อนหว่านแหนแดงในนาข้าว ควรให้ปุ๋ยครั้งแรกก่อน เนื่องจากแหนแดงก็เหมือนพืชทั่วๆ ไป ยังคงต้องการปุ๋ยที่พอเหมาะในการเจริญเติบโตแหนแดงจะขยายตัว 5-10 เท่า ในระยะเวลา 20-30 วัน ซึ่งหมายถึง ปริมาณการหว่านแหนแดงลงในแปลงนา ควรอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่น้อยเกิน เพราะหากน้อยเกินไปแหนแดงจะขยายตัวไม่ทัน

เห็นมั๊ยล่ะครับ ว่าในการทำการเกษตรยังมีอีกหลายวิธีการที่ช่วยลดต้นทุนในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตผล แล้วเกษตรกรไทยจะยังคงไปพึ่งพาสารเคมีทำไม...แพงก็แพง ผลผลิตที่ได้ก็ไม่ปลอดสารพิษ หันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์กันเถอะครับ...แล้วคำถามที่ว่า เกษตรกรไทย ทำไมต้องยากจน...ก็จะหายไป หันมาทำเกษตรปลอดสารพิษแบบพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงกันเถอะ.....

วิดีโอคลิปแสดงการใช้แหนแดงในนาข้าว


วิดีโอคลิปแสดงประโยชน์ของแหนแดง


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...