เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี...

จังหวัดชลบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมงานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 9 กิจกรรมภายในงาน เป็นมหกรรมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ ประกวดจัดสวนสร้างสรรค์...การประกวดกล้วยไม้...ประกวดบอนไซ..การประกวดจัดดอกไม้...ประกวดสับปะรดสี..ประกวดสวนถาด....การประกวดโกสน...และการอบรมสัมนาวิชาการเป็นต้น..โดยมีกำหนดการแต่ละวันตามรายละเอียดข้างล่างครับ........

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...