เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

การทำหน่อไม้ดองเค็ม (หน่อไม้ส้ม)
ช่วงนี้หน้าแล้ง หน่อไม้ก็หากินยาก จะมีก็เพียงหน่อไม้ดอง หรือหน่อไม้ส้มเท่านั้นที่พอหากินได้ วันนี้ Blogger farmfriend เลยขอนำเสนอวิธีการเก็บรักษาหน่อไม้ไว้กินในหน้าแล้งแบบนี้ นั่นก็คือการทำหน่อไม้ดองเค็ม หรือหน่อไม้ส้มบ้านเฮานั้นเอง....สำหรับขั้นตอนการทำนั้นง่ายนิดเดียว เราไปเลือกหาหน่อไม้หน่อใหญ่ๆมาแล้วทำการปอกเปลือก ตัดส่วนที่แก่ออก แล้วสับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนำหน่อไม้ที่หั่นไว้ไปล้างน้แล้วนำมาแช่น้ำเกลือ ทิ้งไว้หนึ่งคืน จากนั้นเอาน้ำออกทิ้งไว้สัก 1-2 ชั่วโมงนำหน่อไม้ที่สะเด็ดน้ำแล้วไปคลุกกับเกลืออีกรอบ นำไปหมักไว้ในไหหรือภาชนะที่มิดชิด ปิดฝาทิ้งไว้ 4-5 คืน จากนั้นเติมน้ำให้ท่วม ปิดฝาให้มิดชิด ทิ้งไว้ประมาณ 50 วัน ก็จะได้หน่อไม้ดอง หรือหน่อไม้ส้มไว้ประกอบอาหารแล้วหล่ะครับ...
แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้ม อาหารเลิศรสทางอีสานบ้านเฮา..


ซุบหน่อไม้ส้ม หรือยำหน่อไม้ส้ม ก็อร่อยอย่าบอกใคร..
ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...