เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน Royal Project Strawberry Festival ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
ขอเชิญเที่ยวงาน Royal Project Strawberry Festival ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ. ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

พบกับสินค้าโครงการหลวง มากมาย อาทิเช่น สตรอเบอรี่, กุหลาบ, ผัก, ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากโครงการหลวง รวมทั้งชมแปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอรี่ และมุมถ่ายภาพแห่งความรักสุดประทับใจ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/CentralPlazaChaengwattanaFanpage

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...