เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรงขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2558 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆซึ่งเป็นสินค้าหลักสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...