เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ปลูกดอกมะลิขาย รายได้ดี ปลูกครั้งเดียว เก็บดอกขายได้ตลอดปี.......วันนี้ blogger farmfriend จะขอนำเสนออีกอาชีพที่ดูเผินๆแล้วเหมือนจะธรรมดา แต่รายได้ไม่ธรรมดาเลย นั้นก็คืออาชีพการปลูกมะลิขาย ใช่แล้วครับ...ปลูกมะลิ แล้วการปลูกมะลิดียังไงไปดูกัน....ข้อดีของการปลูกมะลิคือ ปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บดอกขายได้ตลอด ถ้าดูแลดีๆต้นมะลิจะให้ผลผลิตถึง 10 ปีเลยทีเดียว แถวยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำเกินคาดเลยทีเดียว....
การปลูกมะลินั้นนิยมปลูกต้นฤดูฝน เริ่มจากไถเตรียมดินให้ร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ขุดหลุ่มลึกกว้างและยาวด้านละ 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก (หรือใบไม้แห้ง หรือปุ๋ยหมัก )ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟส (0-64-0) และปุ๋ยผสมสูตร 15-15-15 อย่างละ 1 กำมือคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในหลุม ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จึงนำต้นมะลิลงมาปลูกแล้วรดน้ำ ควรปลูกให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ พันธ์ที่ใช้ปลูกควรเป็นพันธุ์ราษฏร์ณะเพราะเป็นพันธุ์ที่ให้ดอกดกและเสม่ำเสมอเกือบตอลดปี การให้น้ำ รดน้ำตอนเช้าวันละ 1 - 2 ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งขึ้นอยู่กับสภาพของดินระวังอย่าให้น้ำท่วมหรือขังอยู่ใน แปลงนาน ๆ เพราะจะทำให้ต้นมะลิตายได้ การใส่ปุ๋ย ให้ใช้สูตรเสมอ เช่น 15 - 15 - 15 เดือนละครั้ง อัตราไร่ละ 150 กิโลกรัม/ปี โดยการหว่านและรดน้ำตาม การกำจัดวัชพืช ใช้สารเคมีฉีดตามร่องปลูกทุกเดือน โดยไม่ให้โดนต้นมะลิ การกำจัดหนอนและแมลง โดยการฉีดพ่นยาเคมีอะโซดริน และใช้กับดักแสงไฟนิยมใช้หลอดไฟนีออน หรือหลอดไฟแสงสีฟ้า โดยการติดตั้งเหนือต้นมะลิประมาณ 50 เซนติเมตร 
การเก็บเกี่ยวมะลินั้น ต้องเก็บขณะดอกตูม เจริญเต็มที่ มีสีขาวนวล ซึ่งอายุประมาณ 4-5 เดือน โดยใช้มือเด็ดตรงก้านดอกใต้กลีบเลี้ยง ควรเก็บตอนเช้าตรู่เพื่อนำส่งตลาดทันที่ โดยราคามะลิจะอยู่ที่ 150-300 บาท ต่อกิโลกรัม และราคาจะสูงช่วงฤดูหนาว โดยราคาจะดีดขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 800-1000 บาทเลยทีเดียว และราคาจะต่ำในช่วงหน้าร้อน โดยราคาจะลดลงมาอยู่ที่ราคา 30-50 บาท ต่อกิโลกรัม โดยมะลินั้นสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดปี จะออกดอกเรื่อยๆ ....ออกดอกเยอะในฤดูร้อน และออกดอกน้อยลงในฤดูหนาว..

พวงมาลัย ผลผลิตที่ได้จากดอกมะลิข้อแนะนำ

-ควรตัดแต่งต้นมะลิให้ทรงพุ่มโปร่ง ตัดแต่งกิ่งที่แห้งและตายออก ทำให้มะลิมีอายุยืนยาวขึ้น ให้ดอกดกมากขึ้น โรคและแมลงลดน้อยลง
-ในฤดูหนาวมะลิออกดอกน้อย จึงควรตัดแต่งกิ่ง ให้ปู๋ยและน้ำ และพ่นสารไทโอยูเรีย 10 % เพื่อเร่งการออกดอก
-การลดต้นทุนการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง โดยใช้ตาข่ายคลุมแปลงมะลิเฉพาะช่วงกลางคืน เพื่อป้องกันการวางไข่ของหนอนผีเสื้อ
-ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกมะลิได้ที่ กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 561-4879 หรือสำนักงานเกษตรทุกจังหวัด

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...