เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

เลี้ยงหมูด้วยหญ้าเนเปีย ลดโรค ลดต้นทุน มูลไม่เหม็น.....
วันนี้ blogger farmfriend ขอนำเสนออีกวิธีการที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลดต้นทุนค่าอาหาร นั่นก็คือ การใช้หญ้ามาเป็นอาหาร...ใช่แล้วครับ หญ้าสามารถเลี้ยงหมูได้ ....เพราะมีหญ้าชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนเยอะกว่าหญ้าทั่วๆไป นั่นก็คือหญ้าเนเปียนั่นเอง ที่มีโปรตีนสูงถึง 10-12 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆ ส่วนวิธีการนำไปใช้นั้นต้องพิเศษ ถึงจะสามารถนำไปเลี้ยงหมูได้ ..ไปดูกันว่าการใช้หญ้าเลี้ยงหมูนั้นเขาทำกันยังไง....


คุณ วิชัย ทิพย์วงค์ ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ นครราชสีมา ได้เล่าว่า การทดลองเลี้ยงหมูด้วยหญ้าเนเปียนั้นได้มีขึ้นเมื่อกลางปี 2556 โดยใช้หญ้าเนเปีย ปากช่อง 1 มาหมักผสมกับอาหารข้น โดยผลที่ได้คือ ในการเลี้ยง 118 วัน ผสมหญ้าเนเปีย 10 เปอร์เซ็น ในอาหารข้น จะได้น้ำหนักหมู 110 กิโลกรัม ขณะที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นเพียงอย่างเดียว หมูมีน้ำหนักแค่ 106 กิโลกรัม ซึ่งการนำหญ้าเนเปียมาผสมในอาหารข้น 10 เปอร์เซ็นต์นี้ จะทำให้เกษตรกรลดค่าอาหารข้นได้ถึงตัวละ 465 บาท และมีรายได้เพิ่มจากการที่หมูมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีก 264 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มทั้งสิ้น 729 บาท ต่อตัว แต่ในการทดลองผสมหญ้าเนเปียหมัก 20 เปอร์เซ็นต์ ในการเลี้ยง 95 วัน ได้น้ำหนักหมูแค่ 92 กิโลกรัม ขณะที่การเลี้ยงด้วยอาหารข้นอย่างเดียวได้น้ำหนัก 96 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาคำนวณต้นทุนแล้ว การผสมหญ้าเนเปียหมัก 20 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารข้น เกษตรกรยังมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 593 บาทต่อหมูหนึ่งตัวเลยทีเดียว ...

นอกจากนี้ยังพบว่าการเลี้ยงหมูด้วยการผสมหญ้าเนเปียในอาหารข้นนี้เนื้อแดงที่ได้ก็ไม่ต่างจากการเลี้ยงด้วยอาหารข้น การเจ็บป่วยจะน้อยกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารข้นเพียงอย่างเดียว และมูลของหมูยังมีกลิ่นเหม็นน้อยกว่าอีกด้วย....การเลี้ยงหมูด้วยหญ้าเนเปียที่มีต้นทุนในส่วนของหญ้าหมักแค่กิโลกรัมละ 1.5 บาทเท่านั้น ขณะที่อาหารข้นมีราคาสูงถึง 14-15 บาท ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียว....

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...