เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ "วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ" ด้านพันธุกรรมและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 20 วิชาชีพ ฟรี วันที่ 4-6 เมษายน 2558 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ "วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ" ด้านพันธุกรรมและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 20 วิชาชีพ ฟรี วันที่ 4-6 เมษายน 2558 นี้ ในงาน 60 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเก่า) จ.ปทุมธานี..

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย และมีบูธสินค้ากว่า 200 ร้าน และมีการอบรม "วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ" ด้านพันธุกรรมและเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 20 วิชาชีพ อาทิเช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต, การเพาะเห็ด 7 ชั่วโคตร เลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน, พันธุกรรมพืช การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและโอสถสถาน, เทคนิคการเพาะพันธุ์ผักหวานป่า เป็นต้น...

ติดต่อสนใจจองพื้นที่
โทร 095-904-0388 คุณ พชรมน
Email : phacharamon28@hotmail.com

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.wisdomking.or.th/


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...