เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

รับสมัครลูกไร่เพื่อปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ขาว-ม่วง หวาน พร้อมรับซื้อผลผลิต...
รับซื้อข้าวโพดและรับสมัครลูกไร่เพื่อปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ขาว-ม่วง หวาน ของ สรแดง สวีทไวโอเล็ท F1
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. พื้นที่ปลูกอยู่ในเขต - ภาคกลาง
- ภาคเหนือตอนล่าง(ยกเว้นตาก อุตรดิตถ์)
- ภาคตะวันตก
- ภาคอีสาน จาก กทม. ไม่เกินจังหวัด นครราชสีมา
- ภาคใต้ จาก กทม. ไม่เกินจังหวัด เพชรบุรี
2 พื้นที่ปลูก ต่อรอบ 6 ไร่ ขึ้นไป
3. มีแหล่งน้ำพร้อม
4. ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด (อ้างอิงตลาด 4มุมเมือง)
5. มีสัญญาการรับซื้อที่แน่นอน
6. สามารถ ทำการลงปลูกได้ตามที่เรากำหนด

สนใจติดต่อ สมชัย เบอร์โทรศัพท์ 080-5087335
ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...