เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง 5-6 กันยายน นี้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ...
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ...ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง 5-6 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.....

เชิญชมชิมช๊อป กับสินค้าเกษตรอินทรีย์และพรรณไม้นานาพรรณจากโครงการ...และสนุกตื่นเต้นกับนิทรรศการทั้ง 5 พิพิธภัณฑ์พร้อมชมการ์ตูนเอนิเมชั่น 3 มิติ เชิญชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร และความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว และที่สำคัญร่วมเรียนรู้วิชาของแผ่นดิน เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยมีหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจมากมาย....

อบรมวิชาการของแผ่นดินวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2อบรมวิชาการของแผ่นดินวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 2


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...