เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน The Sense of Orchid วันที่ 8-12 ตุลาคม 2558 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายาขอเชิญผู้ที่มีใจรักในกล้วยไม้เที่ยวงาน The Sense of Orchid วันที่ 8-12 ตุลาคม นี้...ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ท่านจะได้สัมผัสกล้วยไม้มากมายกว่า 10 สกุล 100 สายพันธุ์ เพลิดเพลินกับสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ การจัดสวนแนวตั้งที่สวยงาม และตระการตากับเหล่าผีเสื้อหลากสีสัน..เลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและอุปกรณ์จัดสวนจากผู้ผลิตโดยตรง......

รายละเอียดเพิ่มที่

http://www.centralplaza.co.th/th/events-detail.aspx?id=3088
ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...