เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2559 นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2559 นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักรตลาดนัดติดแอร์

ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักรตลาดนัดติดแอร์ ร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดเลย ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์แปรรูป เลือกชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาวของจังหวัดเลย ถั่วมะคาเดเมีย ถั่วดาวอินคา น้ำข้าวกล้องงอก สตรอเบอรี่แห้ง แคปหมู หมูยอ ข้าวปลอดสารพิษ และพืชผัก มะพร้าวแก้ว เครื่องดื่มสมุนไพร และสินค้าอีกมากมายภายในงาน ร่วมซื้อสินค้านาทีทอง ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักรตลาดนัดติดแอร์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2559 นี้..

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...