เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน วันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2559 นี้ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเที่ยวงาน วันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2559 นี้ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านจะได้พบกับ การแสดงมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานทางด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติในด้าน พืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่างๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวหน้าจากภาคเอกชน การประกวดอาหารอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา.....

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.043-202365

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...