เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน Bangkok Farmer's Market @ Gateway Ekamai ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้.....ขอเชิญเที่ยวงาน Bangkok Farmer's Market @ Gateway Ekamai ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้.....เวลา 10.00-18.00 น. ณ Gateway Ekamai

เชิญมาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ , ขนมปังสดใหม่ , ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้กับร่างกายและใช้ในครัวเรือน,เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ, เครื่องประดับที่ทำจากมือ, ศิลปะและงานฝีมือต่างๆ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ,กิจกรรมสำหรับเด็กๆ ,การแสดงดนตรีสดและ อื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม..
ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...