เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดเกษตรประชารัฐเพื่อชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 นี้...ที่ โรบินสัน สมุทรปราการ

ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดเกษตรประชารัฐเพื่อชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนสินค้าเกษตรชุมชน ต่อยอดสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน เริ่มแล้ววันนี้ เชิญเที่ยวชม แสง สี เสียง สุดตระการตา เลือกหาสินค้าคุณภาพได้ที่งานนี้ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 นี้...ที่ โรบินสัน สมุทรปราการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 02-169-2500

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...