เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน ฟาร์มสุข วันนี้-5 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น G Mega Bangnaขอเชิญเที่ยวงาน ฟาร์มสุข 26 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น G Mega Bangna......

มี "ฟาร์มสุข" ช้อปเพลินๆ กับงาน "ฟาร์มสุข" พบกับสินค้ามากมาย อาทิ organic food,clean food อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ,เครื่องดื่มสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook : somartsocialmarket


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...