เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม 70 ปี กษัตริย์เกษตร 7 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม 70 ปี กษัตริย์เกษตร 7 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

เรียนรู้เกษตรทฤาฎีใหม่ประยุกต์ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 79 ผู้น้อมนำคำพ่อสอน และวิชาของแผ่นดินกว่า 20 วิชา พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทำบุญแม่โพสพ ขบวนแห่วัฒนธรรม 4 ภาค ทำบุญสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ช้อป ชม ชิม สินค้าเกษตรคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า สุข สนุก กับกิจกรรมต่างๆ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : WisdomkingFan


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...