เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตขอเชิญเที่ยวงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต..

งานประกวดปลาสวยงามและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในงานชมการประกวดปลาสวยงาม 7 ชนิด 48 ประเภท ปลากัด,ปลาหางนกยูง,ปลาเงินปลาทอง,ปลาหมอครอสบรีด,ปลาปอมปาดัวร์,ปลาหมอแคระ,ปลาเทวดา ครั้งแรกในประเทศไทย กับการประกวดปลาหางนกยูงหูช้าง และปลาเทวดา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ชมนิทรรศการจากกรมประมง และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โชว์ไอเดียสร้างสรรค์การจัดตู้ปลา ชิงถ้วยพระราชทาน  การประกวดการจัดตู้ปลาและพรรณไม้น้ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ และการจัดตู้พรรณไม้น้ำจิ๋ว ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพการจัดตู้ปลาพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อประทานให้ทำการประมูลหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้า "โครงการถักร้อยสร้อยรัก" และ "โครงการเซรามิก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์" ช่วยสานฝันต่อชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
โทร. 02-958-0011
เว็บไซด์ www.futurepark.co.th 
เฟซบุ๊ค. FB: futureparksociety

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...