เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน สินค้าชุมชนประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ..ขอเชิญเที่ยวงาน สินค้าชุมชนประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ..

          พบกับสินค้าจากชุมชนที่เดินทางไกลมาจำหน่ายด้วยตัวเอง โดยกลุ่มเกษตรกรจากแหล่งผลิตทั้งกลุ่มอาหารสด-แห้ง,กลุ่มผักผลไม้,กลุ่มเครื่องใช้-ของประดับ เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช,ข้าวไร่ลืมผัว จ.เพชรบูรณ์,สับปะรดนางแล-ภูแล จ.เชียงราย งานนี้ พลาดไม่ได้..

รายละเอียดเพิ่มเติมที่


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...