เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน ของดี เกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์
ขอเชิญเที่ยวงาน "ของดี เกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู" ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์

     ภายในงาน พบกับ สินค้าคุณภาพมากมายที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย เช่น สินค้าเกษตร สินค้าประมง ปศุสัตว์ สินค้า OTOP SME ของดีหนองบัวลำภู และพบกับกิจกรรมพิเศษภายในงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน กิจกรรมสินค้านาทีทอง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-19.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักรติดแอร์ วันที่ 6-10 กรกฎาคม นี้......

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
FB: JJMall.Chatuchak

ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...