เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน ASEAN Fisheries & Aquaculture Expo 2016 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 นี้ ณ Bitec บางนา...ขอเชิญเที่ยวงาน ASEAN Fisheries & Aquaculture Expo 2016 : ASEAN seafood for the world วันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 นี้ ณ Bitec บางนา...

ภายในงานมีกิจกรรมหลัก 2 ส่วนได้แก่

งานแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จัดขึ้นวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วโลก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการประมงไทยและผู้ประกอบการรายย่อย ร่วมแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรมด้านการประมงอย่างครบวงจร

งานสัมมนาวิชาการประมง
จัดขึ้นวันที่ 3-6 สิงหาคม 2559 โดยกรมประมง ร่วมกับ องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิค หรือ NACA ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์กรระหว่างประเทศ สมาพันธ์ และสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและเปิดมุมมองด้านการประมงโดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ NGOS และผู้สนใจจากทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม
กรมประมง โทร. 02-579-7941
เว็บไซด์ www.aseanfishexpo2016.com0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...