เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน Garden Green Festival ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2559 ณ The Bright พระราม 2ขอเชิญเที่ยวงาน Garden Green Festival ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2559 ณ The Bright พระราม 2

พบกับร้านต้นไม้และของตกแต่งบ้านสุดชิค พร้อมกับกิจกรรม DIY การจัดสวนขวด, Hand paint mini cactus และดับร้อนกับ Special Refreshment Drink พร้อมฟังดนตรีเพราะๆ จากโรงเรียนดนตรี Bangkok Bravo 

พิเศษ!!!!!
1.สำหรับลูกค้าที่มีใบเสร็จใช้จ่ายครบทุก 1000 บาท ขึ้นไป (รวมใบเสร็จได้) นำมาร่วมกิจกรรม DIY สวนขวดหรือ Hand paint mini cactus จำนวนจำกัด

2.สำหรับลูกค้าที่มีใบเสร็จใช้จ่ายครบทุก 500 บาท ขึ้นไป (รวมใบเสร็จได้) รับฟรี Cactus and Small plant จำนวนจำกัด

พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2559 นี้...ณลานกิจกรรม หน้า Foodland และหน้าร้านนายอินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...