เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดเกษตรดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม....ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดเกษตรดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม....

       สดจากไร่ ใหม่จากฟาร์ม สินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัย สู่ตลาดเกษตรดิจิทัล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เลือกซื้อผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ ประมง, ผลิตภัณฑ์แปรรูปนานาชนิด ,ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ, สินค้าจากค่ายไอทีชั้นนำ และพบกับความรู้ ความสนุก กับกิจกรรมบนเวที ที่หมุนเวียนนำมาเสนอหลากหลายเรื่องราว ตลอดงาน.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...