เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรสุรนารี 60 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้.....
ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรสุรนารี 60 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้.....

“มหาวิทยาลัยได้จัด “งานเกษตรสุรนารี” มาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด"เกษตรใต้ร่มพระบารมี : เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมทางการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมที่เหมาะสมสู่พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการเกษตร ไปยังกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความสนใจในการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตรในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น โดยงานจัดในช่วงของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส.

ท่านจะได้พบกับ

*นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
*งานวันมันสำปะหลังโคราช 2560 (Korat Tapioca Fair 2017): พืชมหัศจรรย์กับชาวไร่มันอัจฉริยะ
*นิทรรศการสุนัขทรงเลี้ยง
*การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร
*การประกวดไก่แจ้ ประกวดปลากัด
*การประกวดแพะ-แกะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
*การประกวดปลาคาร์พ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
*การประกวดกล้วยไม้ชวนชม
*นิทรรศการกระบองเพชร และพืชอวบน้ำ
*ฯลฯรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. 044224152-3/044224743
http://web.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20161228
FB:KasetSUT
จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า
โทร. 0854980261/0906965995

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...