เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2560 ณ ตลาด อ.ต.ก. ข้างธนาคารกรุงไทย (ย่านพหลโยธิน)ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2560 ณ ตลาด อ.ต.ก. ข้างธนาคารกรุงไทย (ย่านพหลโยธิน).....

อ.ต.ก.  (องค์การตลาดเพื่อการเกษตร) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และต้องการให้ อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง อีกทั้งยังเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านกากระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP หรือสินค้าปลอดภัยราคาพิเศษโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร พร้อมผู้ประกอบการด้านการเกษตร ที่ได้รับมาตรฐาน มีตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับรองต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจมากมายภายในงาน เริ่ม 29 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2560 ณ ตลาด อ.ต.ก. ข้างธนาคารกรุงไทย (ย่านพหลโยธิน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป...  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...