เพื่อนฟาร์ม

Farmfriend

"การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม. ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น" พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2541

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดเกษตรอินทรีย์ Organic season change by อ.ต.ก. วันที่ 5-11 เมษายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต.....
   ขอเชิญเที่ยวงานตลาดเกษตรอินทรีย์ Organic season change by อ.ต.ก. ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 โซน A/1  เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี

    องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมงานตลาดเกษตรอินทรีย์ Organic season change by อ.ต.ก. เกษตรอินทรีย์ในฤดูกาลที่แตกต่าง พบกับการจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาทิ พืชผักสดอินทรีย์จากกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองปากโลง จ.นครปฐม วิสาหกิจชุมชนกล้วยเล็บมือนาง จ.ชุมพร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบัวหลวง จ.นนทบุรี ผลิตภัณฑ์ แม่สมบูรณ์มัลเบอรี่ ออร์แกนิคฟาร์ม จ.เลย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาตัง จ.สุรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อสังคมบ้านโนนยาง จ.ยโสธร กะปิออร์แกนิคโอชะ เป็นต้น เพลิดเพลินเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ดีต่อสุขภาพอย่างไร พร้อมกิจกรรมสาธิตเมนูเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2561 ณ บริเวณชั้น 1 โซน A/1  เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอมเม้นต์ได้นะครับ


ขฺ่าวสารมวยไทย

โพสต์แนะนำ

หลุมพอเพียง วิธีการปลูกพืชแบบชาญฉลาด ปลูกแล้วอาจจะรวยไม่รู้ตัว....

มีเทคนิคมากมายที่จะนำมาใช้ในการทำเกาตรให้อยู่รอด อยู่ที่ว่าเราจะค้นพบแล้วนำมันมาใช้ได้หรือไม่ วันนี้ Blogger farmfriend จะขอนำเสนอวิธีกา...